Sản Phẩm Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Nến 3D phát nhạc

xoay nở hoa 1 tầng

⇒ 99 cái

30.000 vnđ/cái

100 ⇒ 999 cái

21.000 vnđ/cái

1000 ⇒ max cái

16.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Nến 3D phát nhạc

nở hoa 2 tầng (ko xoay)

⇒ 99 cái

30.000 vnđ/cái

100 ⇒ 999 cái

21.000 vnđ/cái

1000 ⇒ max cái

16.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Nến 3D (ko phát nhac)

xoay nở hoa 2 tầng

⇒ 99 cái

30.000 vnđ/cái

100 ⇒ 999 cái

21.000 vnđ/cái

1000 ⇒ max cái

16.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Nến 3D phát nhạc

xoay nở hoa có tuổi

⇒ 99 cái

35.000 vnđ/cái

100 ⇒ 199 cái

24.500 vnđ/cái

1000 ⇒ max cái

18.500 vnđ/cái

Chi

tiết

Nến 3D phát nhạc

xoay nở hoa 2 tầng

⇒ 99 cái

50.000 vnđ/cái

100 ⇒ 999 cái

35.000 vnđ/cái

1000 ⇒ max cái

26.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Nến 3D phát nhạc

xoay nở hoa gấu xinh

⇒ 99 cái

50.000 vnđ/cái

100 ⇒ 999 cái

35.000 vnđ/cái

1000 ⇒ max cái

26.000 vnđ/cái

Chi

tiết

P/N

P/N

P/N

P/N

Chi

tiết

Nến que nhũ lung linh

vỉ / 6 que

48 ⇒ 431 vỉ

15.000 vnđ/vỉ

432 ⇒ 4319 vỉ

10.500 vnđ/vỉ

4320 ⇒ max vỉ

8.000 vnđ/vỉ

Chi

tiết

Nến sinh nhật chữ

"happy birthday" nhũ mạ

24 ⇒ 287 vỉ

20.000 vnđ/vỉ

288 ⇒ 2879 vỉ

14.000 vnđ/vỉ

2880 ⇒ max vỉ

10.500 vnđ/vỉ

Chi

tiết

Bộ dây "happy birthday"

dùng trang trí sinh nhật

⇒ 99 bộ

25.000 vnđ/bộ

100 ⇒ 999 bộ

17.000 vnđ/bộ

1000 ⇒ max bộ

13.000 vnđ/bộ

Chi

tiết

Bình xịt tuyết trang trí

sinh nhật

⇒ 95 cái

15.000 vnđ/cái

96 ⇒ 959 cái

10.500 vnđ/cái

960 ⇒ max cái

8.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Nến que 17cm

vỉ nhựa / 24 que

48 ⇒ 575 vỉ

10.000 vnđ/vỉ

576 ⇒ 5759 vỉ

7.000 vnđ/vỉ

5760 ⇒ max vỉ

5.500 vnđ/vỉ

Chi

tiết

Nến que 17cm 

vỉ giấy / 24 que

48 ⇒ 575 vỉ

10.000 vnđ/vỉ

576 ⇒ 5759 vỉ

7.000 vnđ/vỉ

5760 ⇒ max vỉ

5.500 vnđ/vỉ

Chi

tiết

Nến thổi không tắt

nến magic / 10 cái

48 ⇒ 575 vỉ

5.000 vnđ/vỉ

576 ⇒ 5759 vỉ

3.500 vnđ/vỉ

5760 ⇒ max vỉ

2.600 vnđ/vỉ

Chi

tiết

Nến ngọn lửa màu / 5 cái

⇒ 95 vỉ

25.000 vnđ/vỉ

96 ⇒ 959 vỉ

17.500 vnđ/vỉ

960 ⇒ max vỉ

13.000 vnđ/vỉ

Chi

tiết

Nến sinh nhật chữ

"happy birthday"

48 ⇒ 359 vỉ

15.000 vnđ/vỉ

360 ⇒ 3559 vỉ

10.500 vnđ/vỉ

3600 ⇒ max vỉ

8.000 vnđ/vỉ

Chi

tiết

Nến sinh nhật chữ

cái "happy birthday"

48 ⇒ 359 vỉ

15.000 vnđ/vỉ

360 ⇒ 3559 vỉ

10.500 vnđ/vỉ

3600 ⇒ max vỉ

8.000 vnđ/vỉ

Chi

tiết

Nến sinh nhật số

"từ 0 ⇒ 9" / 10 số

48 ⇒ 359 vỉ

15.000 vnđ/vỉ

360 ⇒ 3559 vỉ

10.500 vnđ/vỉ

3600 ⇒ max vỉ

8.000 vnđ/vỉ

Chi

tiết

Nến sinh nhật số

"vỉ 1 số lớn"

100 ⇒ 999 vỉ

4.000 vnđ/vỉ

1000 ⇒ 9999 vỉ

2.800 vnđ/vỉ

10000 ⇒ max vỉ

2.100 vnđ/vỉ

Chi

tiết

Mũ nón điện tử (led)

trang trí sinh nhật

⇒ 99 cái

25.000 vnđ/cái

100 ⇒ 999 cái

17.500 vnđ/cái

1000 ⇒ max cái

13.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Kẹp tóc sừng trâu

phụ kiện trang trí

⇒ 99 cái

15.000 vnđ/cái

100 ⇒ 999 cái

10.500 vnđ/cái

1000 ⇒ max cái

8.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Kèn (còi) lưỡi dùng

trong sinh nhật

100 ⇒ 999 cái

2.000 vnđ/cái

1000 ⇒ 9999 cái

1.200 vnđ/cái

10000 ⇒ max cái

800 vnđ/cái

Chi

tiết

Mũ (nón) giấy dùng

trong sinh nhật

 1 ⇒ 99 cái

6.000 vnđ/cái

 100 ⇒ 999 cái

4.200 vnđ/cái

 1000 ⇒ max cái

3.200 vnđ/cái

Chi

tiết

Màn rèm kim tuyến

trang trí sinh nhật, sự kiện

⇒ 99 cái

30.000 vnđ/cái

100 ⇒ 999 cái

21.000 vnđ/cái

1000 ⇒ max cái

16.000 vnđ/cái

Chi 

tiết

 

Nến cây - Nến trụ   Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Xoắn mạ (nhập khẩu)

25cm / 12 cây 

 

1 ⇒ 23 hộp

250.000 vnđ/hộp

24 ⇒ 239 hộp

175.000 vnđ/hộp

240 ⇒ max hộp

130.000 vnđ/hộp

Chi

tiết

Trơn mạ (nhập khẩu)

25cm / 12 cây

 

1 ⇒ 23 hộp

250.000 vnđ/hộp

24 ⇒ 239 hộp

175.000 vnđ/hộp

240 ⇒ max hộp

130.000 vnđ/hộp

Chi

tiết

Trơn thường (chất lượng)

25cm / 6 cây

 

1 ⇒ 47 hộp

55.000 vnđ/hộp

48 ⇒ 479 hộp

38.500 vnđ/hộp

480 ⇒ max hộp

29.000 vnđ/hộp

Chi

tiết

Nến cây trơn (đủ màu)

15cm / 10 cây

 

1 ⇒ 47 hộp

60.000 vnđ/hộp

48 ⇒ 479 hộp

42.000 vnđ/hộp

480 ⇒ max hộp

31.500 vnđ/hộp

Chi

tiết

Nến cây xoắn mạ / 4 cây

H(15÷20÷25)cm

 

1 ⇒ 143 vỉ

20.000 vnđ/vỉ

144 ⇒ 1439 vỉ

14.000 vnđ/vỉ

1440 ⇒ max vỉ

10.500 vnđ/vỉ

Chi

tiết

Nến cây trơn mạ / 4 cây

H(15÷20÷25)cm

 

1 ⇒ 143 vỉ

20.000 vnđ/vỉ

144 ⇒ 1439 vỉ

14.000 vnđ/vỉ

1440 ⇒ max vỉ

10.500 vnđ/vỉ

Chi

tiết

Nến cây xoắn thường / 4 cây

H(15÷20÷25)cm

 

1 ⇒ 143 vỉ

15.000 vnđ/vỉ

144 ⇒ 1439 vỉ

10.500 vnđ/vỉ

1440 ⇒ max vỉ

8.000 vnđ/vỉ

Chi

tiết

Nến cây trơn thường / 4 cây

H(15÷20÷25)cm

 

1 ⇒ 143 vỉ

15.000 vnđ/vỉ

144 ⇒ 1439 vỉ

10.500 vnđ/vỉ

1440 ⇒ max vỉ

8.000 vnđ/vỉ

Chi

tiết

Nến cưới (hỏi) rồng phượng

Mẫu C1

 

1 ⇒ 29 hộp

100.000 vnđ/hộp

30 ⇒ 299 hộp

70.000 vnđ/hộp

300 ⇒ max hộp

52.500 vnđ/hộp

Chi

tiết

Nến cưới (hỏi) rồng phượng

Mẫu C2÷C3÷C4

 

1 ⇒ 39 hộp

140.000 vnđ/hộp

40 ⇒ 399 hộp

98.000 vnđ/hộp

400 ⇒ max hộp

73.500 vnđ/hộp

Chi

tiết

Nến cây/kg trắng

(26 cây/kg & 39 cây/kg)

 

1 ⇒ 49 kg

80.000 vnđ/kg

50 ⇒ 499 kg

56.000 vnđ/kg

500 ⇒ max kg

42.000 vnđ/kg

Chi

tiết

Nến trụ/kg

Làm theo yêu cầu khách

 

1 ⇒ 49 kg

80.000 vnđ/kg

50 ⇒ 499 kg

56.000 vnđ/kg

500 ⇒ max kg

42.000 vnđ/kg

Chi

tiết

Nến trụ việt nam Ø 5,5cm

H(5÷7,5÷10÷15÷20)cm

 

1 ⇒ 119 cây

20.000 vnđ/cây

120 ⇒ 1199 cây

15.000 vnđ/cây

1200 ⇒ max cây

11.000 vnđ/cây

Chi

tiết

Nến trụ việt nam Ø 7cm

H(7÷10÷15÷20÷25÷30)cm

 

1 ⇒ 95 cây

30.000 vnđ/cây

96 ⇒ 959 cây

22.500 vnđ/cây

960 ⇒ max cây

17.000 vnđ/cây

Chi

tiết

Nến trụ việt nam Ø 10cm

H(10÷15÷20÷30÷40)cm

 

1 ⇒ 47 cây

90.000 vnđ/cây

48 ⇒ 479 cây

67.500 vnđ/cây

480 ⇒ max cây

51.000 vnđ/cây

Chi

tiết

Nến trụ việt nam Ø 15cm

H(15÷20÷25÷30÷40)cm

 

1 ⇒ 23 cây

300.000 vnđ/cây

24 ⇒ 239 cây

225.000 vnđ/cây

240 ⇒ max cây

180.000 vnđ/cây

Chi

tiết

Nến trụ nhập khẩu Ø 5cm

H(5÷7,5÷10÷15÷20)cm

 

1 ⇒ 95 cây

30.000 vnđ/cây

96 ⇒ 959 cây

22.500 vnđ/cây

960 ⇒ max cây

17.000 vnđ/cây

Chi

tiết

Nến trụ nhập khẩu Ø 7,5cm

H(7,5÷10÷15÷20÷25÷30)cm

 

1 ⇒ 47 cây

70.000 vnđ/cây

48 ⇒ 479 cây

52.500 vnđ/cây

480 ⇒ max cây

39.500 vnđ/cây

Chi

tiết

Nến trụ nhập khẩu Ø 10cm

H(10÷15÷20÷30÷40)cm

 

1 ⇒ 23 cây

160.000 vnđ/cây

24 ⇒ 239 cây

120.000 vnđ/cây

240 ⇒ max cây

90.000 vnđ/cây

Chi

tiết

Nến trụ nhập khẩu Ø 15cm

H(15÷20÷30÷36)cm

 

1 ⇒ 7 cây

540.000 vnđ/cây

8 ⇒ 79 cây

504.000 vnđ/cây

80 ⇒ max cây

304.000 vnđ/cây

Chi

tiết

 

         


 

Nến tealight   Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

sáp bơ tim 7gram / 50 viên 

(nắp nhôm - cháy 2h ÷ 0,5)

 

⇒ 39 hộp

60.000vnđ/hộp

40 ⇒ 399 hộp

42.000vnđ/hộp

400 ⇒ max hộp

31.500vnđ/hộp

Chi

tiết

sáp bơ tim 13gram / 20 viên 

(nắp nhựa - cháy 4,5h ÷ 0,5)

 

⇒ 47 hộp

50.000vnđ/hộp

48 ⇒ 479 hộp

35.000vnđ/hộp

480 ⇒ max hộp

26.000vnđ/hộp

Chi

tiết

sáp bơ tròn 7gram / 50 viên 

(nắp nhôm - cháy 2h ÷ 0,5)

 

⇒ 39 hộp

50.000vnđ/hộp

40 ⇒ 399 hộp

35.000vnđ/hộp

400 ⇒ max hộp

26.000vnđ/hộp

Chi

tiết

sáp bơ tròn 13gram / 50 viên 

(nắp nhôm - cháy 4,5h ÷ 0,5)

 

 23 hộp

80.000vnđ/hộp

24 ⇒ 239 hộp

56.000vnđ/hộp

240 ⇒ max hộp

42.000vnđ/hộp

Chi

tiết

sáp bơ tròn 13gram / 28 viên 

(nắp nhựa - cháy 4,5h ÷ 0,5)

 

⇒ 35 hộp

70.000vnđ/hộp

36 ⇒ 359 hộp

49.000vnđ/hộp

360 ⇒ max hộp

37.000vnđ/hộp

Chi

tiết

sáp cọ tròn 9gram / 100 viên 

(nắp nhôm - cháy 2,5h ÷ 0,5)

 

⇒ 39 hộp

100.000vnđ/hộp

40 ⇒ 399 hộp

75.000vnđ/hộp

400 ⇒ max hộp

60.000vnđ/hộp

Chi

tiết

sáp cọ tròn 13gram / 100 viên 

(nắp nhôm - cháy 3,5h ÷ 0,5)

 

⇒ 23 hộp

130.000vnđ/hộp

24 ⇒ 239 hộp

97.500vnđ/hộp

240 ⇒ max hộp

78.000vnđ/hộp

Chi

tiết

sáp cọ tròn 17gram / 100 viên 

(nắp nhôm - cháy 4,5h ÷ 0,5)

 

⇒ 23 hộp

160.000vnđ/hộp

24 ⇒ 199 hộp

120.000vnđ/hộp

240 ⇒ max hộp

96.000vnđ/hộp

Chi

tiết

sáp cọ tròn 9gram / 10 viên 

(nắp nhôm - cháy 2,5h ÷ 0,5)

 

10 ⇒ 199 túi

12.000vnđ/túi

200 ⇒ 1999 túi

9.000vnđ/túi

2000 ⇒ max túi

7.200vnđ/túi

Chi

tiết

sáp bơ thơm 11gram / 10 viên 

(nắp nhôm - cháy 3,5h ÷ 0,5)

 

⇒ 119 hộp

25.000vnđ/hộp

120 ⇒ 1199 hộp

17.500vnđ/hộp

1200 ⇒ max hộp

13.500vnđ/hộp

Chi

tiết

sáp bơ tròn 6gram / 10 viên 

(nắp nhôm - cháy 1,5h ÷ 0,5)

 

10 ⇒ 199 hộp

12.000vnđ/hộp

200 ⇒ 1999 hộp

8.500vnđ/hộp

2000 ⇒ max hộp

6.500vnđ/hộp

Chi

tiết

Nến tealight nghệ thuật hình

bông hoa các loại / 06 viên

 

⇒ 79 hộp

35.000vnđ/hộp

80 ⇒ 799 hộp

24.500vnđ/hộp

800 ⇒ max hộp

18.500vnđ/hộp

Chi

tiết

Ly nhựa đựng nến

windproof / 50 cái

 

⇒ 99 túi

15.000vnđ/túi

100 ⇒ 999 túi

10.500vnđ/túi

1000 ⇒ max túi

8.000vnđ/túi

Chi

tiết

Hoa hồng vải / 50 cái  

⇒ 99 túi

30.000vnđ/túi

100 ⇒ 999 túi

21.000vnđ/túi

1000 ⇒ max túi

16.000vnđ/túi

Chi

tiết

Cách hoa hồng vải / 144 cái  

50 ⇒ 499 túi

8.000vnđ/túi

500 ⇒ 4999 túi

5.600vnđ/túi

5000 ⇒ max túi

4.200vnđ/túi

Chi

tiết

Bật lửa tealight  

⇒ 199 cái

20.000vnđ/cái

200 ⇒ 1999 cái

14.000vnđ/cái

2000 ⇒ max cái

10.500vnđ/cái

Chi

tiết

Vải che mặt tạo bất ngờ  

50 ⇒ 499 cái

5.000vnđ/cái

500 ⇒ 4999 cái

3.500vnđ/cái

5000 ⇒ max cái

2.600vnđ/cái

Chi

tiết

Mô hình xếp nến

tỏ tình lãng mạn

 

⇒ 39 bộ

100%vnđ

40 ⇒ 199 bộ

70%vnđ

200 ⇒ max bộ

50%vnđ

Chi

tiết

Nến tealight điện tử (led)

tròn T1 / 24 cái

 

⇒ 39 hộp

120.000vnđ/hộp

40 ⇒ 399 hộp

85.000vnđ/hộp

400 ⇒ max hộp

65.000vnđ/hộp

Chi

tiết

Nến tealight điện tử (led)

tròn T2 / 24 cái

 

⇒ 39 hộp

140.000vnđ/hộp

40 ⇒ 399 hộp

100.000vnđ/hộp

400 ⇒ max hộp

75.000vnđ/hộp

Chi

tiết

Nến tealight điện tử (led)

tròn T3 / 12 cái

 

⇒ 39 hộp

90.000vnđ/hộp

40 ⇒ 399 hộp

65.000vnđ/hộp

400 ⇒ max hộp

50.000vnđ/hộp

Chi

tiết

Nến tealight điện tử (led)

trái tim / 24 cái

 

⇒ 39 hộp

140.000vnđ/hộp

40 ⇒ 399 hộp

100.000vnđ/hộp

400 ⇒ max hộp

75.000vnđ/hộp

Chi

tiết

Chân nến nhựa nghệ

thuật "26 chữ cái"

 

⇒ 39 cái

70.000vnđ/cái

40 ⇒ 199 cái

49.000vnđ/cái

400 ⇒ max cái

37.000vnđ/cái

Chi

tiết

 

Nến nổi - nến thả nước   Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Nến nổi thả nước

"bông hoa sứ" / 4 cái

 

⇒ 79 hộp

30.000vnđ/hộp

80 ⇒ 799 hộp

21.000vnđ/hộp

800 ⇒ max hộp

16.000vnđ/hộp

Chi

tiết

Nến nổi thả nước

"bông hoa mai" / 4 cái

 

⇒ 79 hộp

30.000vnđ/hộp

80 ⇒ 799 hộp

21.000vnđ/hộp

800 ⇒ max hộp

16.000vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến nổi thả nước

"bông hoa sen" / 4 cái

 

⇒ 79 hộp

35.000vnđ/hộp

80 ⇒ 799 hộp

24.500vnđ/hộp

800 ⇒ max hộp

18.500vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến nổi thả nước

"bông hoa ly" / 4 cái

 

⇒ 79 hộp

35.000vnđ/hộp

80 ⇒ 799 hộp

24.500vnđ/hộp

800 ⇒ max hộp

18.500vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến nổi thả nước

"hình tròn nhỏ" / 10 cái

 

⇒ 79 túi

30.000vnđ/túi

80 ⇒ 199 túi

21.000vnđ/túi

800 ⇒ max túi

16.000vnđ/túi

Chi 

tiết

Nến nổi thả nước

"hình tròn lớn" / 10 cái

 

⇒ 79 túi

50.000vnđ/túi

80 ⇒ 199 túi

35.000vnđ/túi

800 ⇒ max túi

26.000vnđ/túi

Chi 

tiết

Nến nổi thả nước

điện tử (led) / 12 cái

 

⇒ 39 hộp

160.000vnđ/hộp

40 ⇒ 399 hộp

115.000vnđ/hộp

400 ⇒ max hộp

85.000vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến chìm trong nước

điện tử (led) / 12 cái

 

⇒ 39 vỉ

160.000vnđ/vỉ

40 ⇒ 399 vỉ

115.000vnđ/vỉ

400 ⇒ max vỉ

85.000vnđ/vỉ

Chi 

tiết

 

 

Nến ly - Nến cốc   Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Nến thơm hộp thiếc

(xuất khẩu)

 

⇒ 47 cái

70.000/cái

48 ⇒ 479 cái

52.500/cái

480 ⇒ max cái

42.000/cái

Chi

tiết

Nến ly thủy tinh

thơm lục giác lớn

 

⇒ 47 cái

90.000/cái

48 ⇒ 479 cái

67.500/cái

480 ⇒ max cái

54.000/cái

Chi 

tiết

Nến ly thủy tinh

thơm lục giác nhỏ

 

⇒ 47 cái

60.000/cái

48 ⇒ 479 cái

45.000/cái

480 ⇒ max cái

36.000/cái

Chi 

tiết

Nến ly thủy tinh

sáp bơ không khói

 

⇒ 47 cái

80.000/cái

48 ⇒ 479 cái

60.000/cái

480 ⇒ max cái

48.000cái

Chi 

tiết

Nến ly thủy tinh

giáo hội

 

⇒ 47 cái

70.000/cái

48 ⇒ 479 cái

52.500/cái

480 ⇒ max cái

42.000/cái

Chi 

tiết

Nến ly (cốc) sáp cứng

ko khói dùng trang trí

 

⇒  11 hộp

50.000/hộp

12 ⇒ 119 hộp

37.500/hộp

120 ⇒ max hộp

30.000/hộp

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc

thơm số 7

 

⇒ 47 cái

60.000/cái

48 ⇒ 479 cái

45.000/cái

480 ⇒ max cái

36.000/cái

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

mắt tre / 12 cái

 

⇒ 47 hộp

40.000/hộp

48 ⇒ max hộp

30.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (B15) 

rượu bầu / 12 cái

 

⇒ 47 hộp

50.000/hộp

48 ⇒ max hộp

37.500/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng 

kim cương / 12 cái

 

⇒ 47 hộp

55.000/hộp

48 ⇒ max hộp

41.500/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

6 mũi / 12 cái

 

⇒ 35 hộp

65.000/hộp

36 ⇒ max hộp

49.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

sen in / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

100.000/hộp

24 ⇒ max hộp

75.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (043) 

hoa chân cao / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

145.000/hộp

12 ⇒ max hộp

110.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (62)

ly cafe / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

165.000/hộp

12 ⇒ max hộp

125.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (23) 

ovan / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

80.000/hộp

24 ⇒ max hộp

60.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

rồng / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

155.000/hộp

12 ⇒ max hộp

117.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

con cá lớn/ 6 cái

 

⇒ 11 hộp

165.000/hộp

12 ⇒ max hộp

125.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

con cá trung / 6 cái

 

⇒ 23 hộp

95.000/hộp

24 ⇒ max hộp

72.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

nơ đại / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

225.000/hộp

12 ⇒ max hộp

170.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

nơ lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

155.000/hộp

12 ⇒ max hộp

117.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

nơ nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

155.000/hộp

12 ⇒ max hộp

117.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

sen lớn / 6 cái

 

⇒ 23 hộp

130.000/hộp

24 ⇒ max hộp

97.500/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

sen nhỏ / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

115.000/hộp

24 ⇒ max hộp

87.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

sen lùn / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

115.000/hộp

24 ⇒ max hộp

87.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

thơm lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

175.000/hộp

12 ⇒ max hộp

132.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

thơm nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

150.000/hộp

12 ⇒ max hộp

115.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

mãng cầu lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

145.000/hộp

12 ⇒ max hộp

110.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

mãng cầu nhỏ / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

130.000/hộp

24 ⇒ max hộp

97.500/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

búp sen lớn / 2 cái

 

⇒ 23 hộp

100.000/hộp

24 ⇒ max hộp

75.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

búp sen nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

145.000/hộp

12 ⇒ max hộp

110.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

bình bông lớn / 6 cái

 

⇒ 23 hộp

115.000/hộp

24 ⇒ max hộp

87.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

bình bông nhỏ / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

115.000/hộp

24 ⇒ max hộp

87.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

A9 lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

150.000/hộp

12 ⇒ max hộp

115.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (013)

A9 nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

155.000/hộp

12 ⇒ max hộp

117.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (Q04)

A10 lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

140.000/hộp

12 ⇒ max hộp

105.000/hộp

 

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (138)

A10 nhỏ / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

100.000/hộp

24 ⇒ max hộp

75.000/hộp

 

Chi 

tiết

 

 

Nến nghệ thuật -

handmade

  Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Nến nghệ thuật - nến handmade

"thập giá kitô"

 

⇒ 99 hộp

30.000vnđ/hộp

100 ⇒ 999 hộp

21.000vnđ/hộp

1000 ⇒ max hộp

16.000vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"đức chúa nguyện cầu"

 

⇒ 99 hộp

35.000vnđ/hộp

100 ⇒ 999 hộp

24.500vnđ/hộp

1000 ⇒ max hộp

18.500vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"trái tim hoa hồng" / 2 cái

 

⇒ 99 hộp

30.000vnđ/hộp

100 ⇒ 999 hộp

21.000vnđ/hộp

1000 ⇒ max hộp

16.000vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"cầu hoa hồng" / 2 cái

 

⇒ 99 hộp

50.000vnđ/hộp

100 ⇒ 999 hộp

35.000vnđ/hộp

1000 ⇒ max hộp

26.000vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"trụ hoa hồng" 2 cái

 

⇒ 49 hộp

90.000vnđ/hộp

50 ⇒ 499 hộp

63.000vnđ/hộp

500 ⇒ max hộp

47.000vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"phúc - lộc - thọ" / 2 cái

 

⇒ 49 hộp

90.000vnđ/hộp

50 ⇒ 499 hộp

63.000vnđ/hộp

500 ⇒ max hộp

47.000vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"Nến sen nhỏ" / 2 cái

 

⇒ 99 hộp

50.000vnđ/hộp

100 ⇒ 999 hộp

35.000vnđ/hộp

1000 ⇒ max hộp

26.000vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"Nến sen đại" / 2 cái

 

⇒ 9 hộp

400.000vnđ/hộp

10 ⇒ 99 hộp

280.000vnđ/hộp

100 ⇒ max hộp

210.000vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"i love you" / 3 cái

 

⇒ 99 hộp

50.000vnđ/hộp

100 ⇒ 999 hộp

35.000vnđ/hộp

1000 ⇒ max hộp

26.000vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến đám cưới (hỏi) khắc

rồng phượng C1 / 2 cây

 

⇒ 29 hộp

100.000vnđ/hộp

30 ⇒ 299 hộp

70.000vnđ/hộp

300 ⇒ max hộp

52.500vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến đám cưới (hỏi) khắc

rồng phượng C2 / 2 cây

 

⇒ 39 hộp

140.000vnđ/hộp

40 ⇒ 399 hộp

98.000vnđ/hộp

400 ⇒ max hộp

73.500vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến đám cưới (hỏi) khắc

rồng phượng C3 / 2 cây

 

⇒ 24 hộp

200.000vnđ/hộp

25 ⇒ 249 hộp

140.000vnđ/hộp

250 ⇒ max hộp

105.000vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến đám cưới (hỏi) khắc

rồng phượng C4 / 2 cây

 

⇒ 17 hộp

300.000vnđ/hộp

18 ⇒ 179 hộp

210.000vnđ/hộp

180 ⇒ max hộp

157.500vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến đám cưới (hỏi)

chữ hỷ nhỏ / 2 cái

 

⇒ 99 hộp

40.000vnđ/hộp

100 ⇒ 999 hộp

28.000vnđ/hộp

1000 ⇒ max hộp

21.000vnđ/hộp

Chi 

tiết

Nến đám cưới (hỏi)

chữ hỷ lớn / 2 cái

 

⇒ 39 hộp

100.000vnđ/hộp

40 ⇒ 399 hộp

70.000vnđ/hộp

400 ⇒ max hộp

52.500vnđ/hộp

Chi

tiết


 

         

 

Sản Phẩm Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 2 Link

Nhận in logo, thương hiệu cty,

ca sỹ... lên lightstick 

100 ⇒ 999 cái

70.000vnđ/cái

1000 ⇒ 4999 cái

55.000vnđ/cái

5000 ⇒ max cái

40.000vnđ/cái

Chi

tiết

Tealight Led tròn T1 / 24 cái

⇒ 39 hộp

100.000/hộp

40 ⇒ 399 hộp

70.000/hộp

400 ⇒ max hộp

52.500/hộp

Chi

tiết

Tealight Led tròn T2 / 24 cái

⇒ 39 hộp

140.000/hộp

40 ⇒ 399 hộp

100.000/hộp

400 ⇒ max hộp

75.000/hộp

Chi

tiết

Tealight Led tròn T3 / 12 cái

(mô phỏng chảy sáp)

⇒ 39 hộp

90.000/hộp

40 ⇒ 399 hộp

65.000/hộp

400 ⇒ max hộp

50.000/hộp

Chi

tiết

Tealight Led tròn T1 / 12 cái 

(Sản phẩm Mới) 

⇒ 79hộp

65.000/hộp

80 ⇒ 799 hộp

45.500/hộp

800 ⇒ max hộp

35.000/hộp

Chi

tiết

Tealight Led tròn T5 / 24 cái 

(mô phỏng chảy sáp)

⇒ 39 hộp

160.000/hộp

40 ⇒ 399 hộp

115.000/hộp

400 ⇒ max hộp

85.000/hộp

Chi

tiết

Tealight Led sạc B4 / 4 cái 

(4 nến + 4 ly + bàn sạc)

⇒ 23 bộ

350.000/bộ

24 ⇒ 239 bộ

245.000/bộ

240 ⇒ max bộ

185.000/bộ

Chi

tiết

Tealight Led sạc B6 / 6 cái 

(6 nến + 6 ly + bàn sạc)

⇒ 23 bộ

450.000/bộ

24 ⇒ 239 bộ

315.000/bộ

240 ⇒ max bộ

235.000/bộ

Chi

tiết

Nến cây điện tử (Led) tim tròn 

(Điều khiển từ xa)

⇒ 39 cái

50.000/cái

40 ⇒ 399 cái

35.000/cái

400 ⇒ max cái

26.500/bộ

Chi

tiết

Nến cây điện tử (Led) đổi màu

⇒ 39 cái

70.000/cái

40 ⇒ 399 cái

49.000/cái

400 ⇒ max cái

37.000/bộ

Chi

tiết

Tealight Led trái tim / 24 cái

⇒ 39 hộp

140.000/hộp

40 ⇒ 199 hộp

100.000/hộp

400 ⇒ max hộp

75.000/hộp

Chi

tiết

Nến thả nước Led / 12 cái

⇒ 39 hộp

160.000/hộp

40 ⇒ 399 hộp

115.000/hộp

400 ⇒ max hộp

85.000/hộp

Chi

tiết

Nến chìm (lặn) Led / 12 cái

⇒ 39 vỉ

160.000/vỉ

40 ⇒ 399 vỉ

115.000/vỉ

400 ⇒ max vỉ

85.000/vỉ

Chi

tiết

Nến cây Led / 2 cái 

(tim ko đong đưa)

⇒ 39 vỉ

60.000/vỉ

40 ⇒ 399 vỉ

42.000/vỉ

400 ⇒ max vỉ

32.000/vỉ

Chi

tiết

Nến cây Led / 2 cái 

(tim mảnh đong đưa)

⇒ 39 vỉ

100.000/vỉ

40 ⇒ 399 vỉ

70.000/vỉ

400 ⇒ max vỉ

52.500/vỉ

Chi

tiết

Nến trụ mô phỏng chảy sáp 

tim đong đưa Ø 50÷75 (vỏ nhựa)

⇒ 47 cái

35.000/cái

48 ⇒ 479 cái

24.500/cái

480 ⇒ max cái

18.500/cái

Chi

tiết

Bộ 3 trụ tim âm + điều khiển 

(Ø75 x H100÷125÷150) vỏ nhựa

⇒ 23 bộ

150.000/bộ

24 ⇒ 239 bộ

105.000/bộ

240 ⇒ max bộ

80.000/bộ

Chi

tiết

Bộ 3 trụ tim mảnh đong đưa 

(Ø75xH100÷125÷150) vỏ nhựa

⇒ 23 bộ

200.000/bộ

24 ⇒ 239 bộ

140.000/bộ

240 ⇒ max bộ

105.000/bộ

Chi

tiết

Bộ sản phẩm

"sạc 6 đầu + remote điều khiển"

⇒ 23 bộ

100.000/bộ

24 ⇒ 239 bộ

70.000/bộ

240 ⇒ max bộ

53.000/bộ

Chi

tiết

Nến sen pin tim đong đưa

dùng trong thờ cúng (vỏ nhựa)

⇒ 119 cái

50.000/cái

120 ⇒ 1199 cái

35.000/cái

1200 ⇒ max cái

26.500/cái

Chi

tiết

Chai (lọ) thủy tinh điện tử(led)

dùng trong trong trang trí

⇒ 19 cái

240.000/cái

20 ⇒ 199 cái

168.000/cái

200 ⇒ max cái

126.000/cái

Chi

tiết

Nến trụ pin tim đong đưa

Ø53 mm (vỏ sáp)

⇒ 39 cái

85.000/cái

40 ⇒ 399 cái

59.500/cái

400 ⇒ max cái

45.000/cái

Chi

tiết

Nến trụ sạc tim đong đưa

Ø53 mm (vỏ sáp)

⇒ 23 cái

145.000/cái

24 ⇒ 239 cái

101.500/cái

240 ⇒ max cái

77.000/cái

Chi

tiết

Nến trụ pin tim đong đưa

Ø75 mm (vỏ sáp)

⇒ 39 cái

100.000/cái

40 ⇒ 399 cái

70.000/cái

400 ⇒ max cái

55.000/cái

Chi

tiết

Nến trụ sạc tim đong đưa

Ø75 mm (vỏ sáp)

⇒ 23 cái

160.000/cái

24 ⇒ 239 cái

112.000/cái

240 ⇒ max cái

84.000/cái

Chi

tiết

Nến trụ mô phỏng chảy sáp 

tim đong đưa Ø 75mm (vỏ sáp)

⇒ 39 cái

110.000/cái

40 ⇒ 399 cái

77.000/cái

400 ⇒ max cái

60.000/cái

Chi

tiết

Nến trụ pin tim đong đưa

Ø100 mm (vỏ sáp)

⇒ 23 cái

300.000/cái

24 ⇒ 239 cái

210.000/cái

240 ⇒ max cái

160.000/cái

Chi

tiết

Nến trụ sạc tim đong đưa

Ø100 mm (vỏ sáp)

⇒ 23 cái

370.000/cái

24 ⇒ 239 cái

259.000/cái

240 ⇒ max cái

195.000/cái

Chi

tiết

Nến trụ pin tim đong đưa

Ø125 mm (vỏ sáp)

⇒ 23 cái

400.000/cái

24 ⇒ 239 cái

280.000/cái

240 ⇒ max cái

210.000/cái

Chi

tiết

Nến trụ sạc tim đong đưa

Ø125 mm (vỏ sáp)

⇒ 23 cái

450.000/cái

24 ⇒ 239 cái

315.000/cái

240 ⇒ max cái

236.000/cái

Chi

tiết

Nến trụ pin tim đong đưa

Ø150 mm 1 tim (vỏ sáp)

⇒ 23 cái

550.000/cái

24 ⇒ 239 cái

385.000/cái

240 ⇒ max cái

290.000/cái

Chi

tiết

Nến trụ pin tim đong đưa

Ø150 mm 3 tim (vỏ sáp)

⇒ 11 cái

900.000/cái

12 ⇒ 119 cái

630.000/cái

120 ⇒ max cái

472.000/cái

Chi

tiết

Mũ nón điện tử(Led) 

(dùng trong sinh nhật)

⇒ 99 cái

25.000/cái

100 ⇒ 999 cái

17.500/cái

1000 ⇒ max cái

13.000/cái

Chi

tiết

Kẹp tóc sừng trâu 

(dùng trong trang trí)

⇒ 99 cái

15.000/cái

100 ⇒ 999 cái

10.500/cái

1000 ⇒ max cái

8.000/cái

Chi

tiết

Bong bóng điện từ(led) 

trơn 3,2gram / 5 cái

⇒ 99 túi

25.000/túi

100 ⇒ 999 túi

17.500/túi

1000 ⇒ max túi

13.000/túi

Chi

tiết

Bong bóng điện tử(led) 

in hình 3,2gram / 5 cái

⇒ 99 túi

30.000/túi

100 ⇒ 999 túi

21.000/túi

1000 ⇒ max túi

16.000/túi

Chi

tiết

Hoa hồng Led - 

hoa hồng điện tử

⇒ 99 cái

20.000/cái

100 ⇒ 999 cái

14.000/cái

1000 ⇒ max cái

10.500/cái

Chi

tiết

Pin LR41, AG3 / 100 cái

⇒ 49 vỉ

45.000/vỉ

50 ⇒ 499 vỉ

31.500/vỉ

500 ⇒ max vỉ

24.000/vỉ

Chi

tiết

Pin LR1130, AG10 / 100 cái

⇒ 49 vỉ

60.000/vỉ

50 ⇒ 499 vỉ

42.000/vỉ

500 ⇒ max vỉ

31.500/vỉ

Chi

tiết

Pin LR1130, AG10 / 10 cái

20 ⇒ 199 vỉ

10.000/vỉ

200 ⇒ 1999 vỉ

7.000/vỉ

2000 ⇒ max vỉ

5.500/vỉ

Chi

tiết

Pin LR44, AG13 / 100 cái

⇒ 49 vỉ

75.000/vỉ

50 ⇒ 499 vỉ

52.500/vỉ

500 ⇒ max vỉ

39.500/vỉ

Chi

tiết

Pin LR44, AG13 / 10 cái

20 ⇒ 199 vỉ

12.000/vỉ

200 ⇒ 1999 vỉ

8.500/vỉ

2000 ⇒ max vỉ

6.500/vỉ

Chi

tiết

Pin CR2032 / 5 cái

20 ⇒ 199 vỉ

15.000/vỉ

200 ⇒ 1999 vỉ

10.500/vỉ

2000 ⇒ max vỉ

8.000/vỉ

Chi

tiết

Pin số 5 AA / 60 cái

(điện năng cao)

⇒ 19 hộp

150.000/hộp

20 ⇒ 199 hộp

105.000/hộp

200 ⇒ max hộp

80.000/hôp

Chi

tiết

Pin số 7 AAA / 60 cái

(điện năng cao)

⇒ 19 hộp

150.000/hộp

20 ⇒ 199 hộp

105.000/hộp

200 ⇒ max hộp

80.000/hôp

Chi

tiết

Kẹp tóc điện tử (led) 

Tai thỏ dùng trong trang trí

⇒ 99 cái

30.000/cái

100 ⇒ 999 cái

21.000/cái

1000 ⇒  max cái

16.000/cái

Chi

tiết

 

Chân nến - đế nến Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Chân nến cổ điển 

châu âu 3 giá trơn

⇒ 23 cái

350.000 vnđ/cái

24 ⇒ 239 cái

245.000 vnđ/cái

240 ⇒ max cái

185.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Chân nến cổ điển 

châu âu 5 giá trơn

⇒ 23 cái

500.000 vnđ/cái

24 ⇒ 239 cái

350.000 vnđ/cái

240 ⇒ max cái

260.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Chân nến cổ điển 

châu âu 3 giá hoa văn

⇒ 11 cái

600.000 vnđ/cái

12 ⇒ 119 cái

420.000 vnđ/cái

120 ⇒ max cái

315.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Chân nến cổ điển 

châu âu 5 giá hoa văn

⇒ 11 cái

800.000 vnđ/cái

12 ⇒ 119 cái

560.000 vnđ/cái

120 ⇒ max cái

420.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Bình trụ thủy tinh 

(Ø100÷120÷150)mm Mạ

⇒ 23 cái

300.000 vnđ//cái

24 ⇒ 239 cái

210.000 vnđ/cái

240 ⇒ max cái

158.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Bình trụ thủy tinh 

(Ø100÷120÷150)mm màu

⇒ 23 cái

250.000 vnđ/cái

24 ⇒ 239 cái

175.000 vnđ/cái

240 ⇒ max cái

132.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Bình trụ thủy tinh 

Ø100 mm trong suốt

⇒ 47 cái

70.000 vnđ/cái

48 ⇒ 479 cái

49.000 vnđ/cái

480 ⇒ max cái

36.500 vnđ/cái

Chi

tiết

Bình trụ thủy tinh 

Ø120 mm trong suốt

⇒ 47 cái

100.000 vnđ/cái

48 ⇒ 479 cái

70.000 vnđ/cái

480 ⇒ max cái

52.500 vnđ/cái

Chi

tiết

Bình trụ thủy tinh 

Ø150 mm trong suốt

⇒ 29 cái

150.000 vnđ/cái

30 ⇒ 299 cái

105.000 vnđ/cái

300 ⇒ max cái

78.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Bình trụ thủy tinh 

Ø200 mm trong suốt

⇒ 23 cái

220.000 vnđ/cái

24 ⇒ 239 cái

154.000 vnđ/cái

240 ⇒ max cái

115.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Bình trụ thủy tinh 

Ø250 mm trong suốt

⇒ 11 cái

300.000 vnđ/cái

12 ⇒ 120 cái

210.000 vnđ/cái

120 ⇒ max cái

158.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Bình trụ thủy tinh 

Ø300 mm trong suốt

⇒ 11 cái

400.000 vnđ/cái

12 ⇒ 119 cái

280.000 vnđ/cái

120 ⇒ max cái

210.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Chân nến thủy tinh 

"hình tròn Ø7,5 cm"

⇒ 99 cái

25.000 vnđ/cái

100 ⇒ 999 cái

17.500 vnđ/cái

1000 ⇒ max cái

13.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Chân nến sứ 

"con công " giảm giá

⇒ max cái

70.000 vnđ/cái

⇒ max cái

70.000 vnđ/cái

⇒ max cái

70.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Chân nến nhựa 

"26 chữ cái"

⇒ 49 cái

60.000 vnđ/cái

50 ⇒ 499 cái

42.000 vnđ/cái

500 ⇒ max cái

31.500 vnđ/cái

Chi

tiết

Chân nến sắt 

"giá đỡ cao"

⇒ 29 cái

100.000 vnđ/cái

30 ⇒ 299 cái

70.000 vnđ/cái

300 ⇒ max cái

52.500 vnđ/cái

Chi

tiết

Chân nến sắt 

mạ đồng "giá đỡ"

⇒ 29 cái

100.000 vnđ/cái

30 ⇒ 299 cái

70.000 vnđ/cái

300 ⇒ max cái

52.500 vnđ/cái

Chi

tiết

Chân nến sắt 

mạ đồng "giá đỡ nhỏ"

⇒ 29 cái

80.000 vnđ/cái

30 ⇒ 299 cái

56.000 vnđ/cái

300 ⇒ max cái

42.000 vnđ/cái

Chi

tiết

Ly trụ thủy tinh 

Dùng trong trang trí

⇒ 59 cái

140.000 vnđ/cái

60 ⇒ 599 cái

98.000 vnđ/cái

600 ⇒ max cái

73.500 vnđ/cái

Chi

tiết

 

Hoa lụa nhập khẩu Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Mô phỏng hoa hồng lụa

(1 hoa)

 99 cây

30.000vnđ/cây

100 ⇒ 999 cây

21.000vnđ/cây

1000 ⇒ max cây

16.000vnđ/cây

Chi

tiết

Mô phỏng hoa hồng lụa

(1 hoa + 1 nụ)

 79 cây

50.000vnđ/cây

80  799 cây

35.000vnđ/cây

800 ⇒ max cây

26.000vnđ/cây

Chi

tiết

Mô phỏng hoa hồng lụa

(2 hoa + 1 nụ)

 71 cây

75.000vnđ/cây

72  719 cây

52.500vnđ/cây

720 ⇒ max cây

39.500vnđ/cây

Chi

tiết

Mô phỏng hoa lily lụa

(1 hoa + 2 nụ)

 71 cây

40.000vnđ/cây

72  719 cây

28.000vnđ/cây

720 ⇒ max cây

21.000vnđ/cây

Chi

tiết

Mô phỏng hoa lily lụa

(2 hoa + 1 nụ)

 71 cây

60.000vnđ/cây

72  719 cây

42.000vnđ/cây

720 ⇒ max cây

31.500vnđ/cây

Chi

tiết

Mô phỏng hoa lily lụa

(4 hoa + 2 nụ)

 71 cây

70.000vnđ/cây

72  719 cây

49.000vnđ/cây

720 ⇒ max cây

37.000vnđ/cây

Chi

tiết

Mô phỏng cây berry

(việt quất)

 71 cây

35.000vnđ/cây

72  719 cây

24.500vnđ/cây

720 ⇒ max cây

18.500vnđ/cây

Chi

tiết

Mô phỏng hoa mẫu đơn

lụa (1hoa + 1 nụ)

 31 cây

75.000vnđ

32 ⇒ 319 cây

52.500vnđ

320 ⇒ max cây

39.500vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng chùm hoa mẫu

đơn lụa (6 hoa + 2 nụ)

 23 bó

160.000vnđ

24 ⇒ 239 bó

112.000vnđ/bó

240 ⇒ max bó

84.000vnđ/bó

Chi

tiết

Mô phỏng hoa hồng lụa

cầm tay (bó 6 hoa)

 23 bó

120.000vnđ/bó

24 ⇒ 239 bó

84.000vnđ/bó

240 ⇒ max bó

63.000vnđ/bó

Chi

tiết

Mô phỏng hoa hồng lụa

cầm tay (bó 10 hoa)

 23 bó

120.000vnđ/bó

24 ⇒ 239 bó

84.000vnđ/bó

240 ⇒ max bó

63.000vnđ/bó

Chi

tiết

Mô phỏng hoa hồng lụa

cầm tay (bó 12 hoa)

 23 bó

110.000vnđ/bó

24 ⇒ 239 bó

77.000vnđ/bó

240 ⇒ max bó

58.000vnđ/bó

Chi

tiết

Mô phỏng bó hoa lụa

cầm tay (nhiều loại hoa)

 23 bó

160.000vnđ/bó

24 ⇒ 239 bó

112.000vnđ/bó

240 ⇒ max bó

84.000vnđ/bó

Chi

tiết

Mô phỏng cẩm tú cầu lụa

(1 chùm nhỏ)

 49 bó

85.000vnđ/bó

50 ⇒ 499 bó

59.500vnđ/bó

500 ⇒ max bó

45.000vnđ/bó

Chi

tiết

Mô phỏng cẩm tú cầu lụa

(1 chùm lớn)

 49 bó

100.000vnđ/bó

50 ⇒ 499 bó

70.000vnđ/bó

500 ⇒ max bó

52.500vnđ/bó

Chi

tiết

Mô phỏng cẩm tú cầu lụa

(5 chùm nhỏ)

 49 bó

120.000vnđ/bó

50 ⇒ 499 bó

84.000vnđ/bó

500 ⇒ max bó

63.000vnđ/bó

Chi

tiết

 

       

 

Hoa hồng sáp -

Hoa hồng bất tử

  Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Gifl set hộp chữ nhật

(33 hoa hồng sáp Led)

 

⇒ 11 hộp

650.000/hộp

12 ⇒ 119 hộp

455.000/hộp

120 ⇒ max hộp

341.000/hộp

Chi

tiết

Gifl set bó hoa hồng sáp

(99 bông + dây led)

 

⇒ 7 hộp

850.000/hộp

⇒ 79 hộp

595.000/hộp

80 ⇒ max hộp

446.000/hộp

Chi 

tiết

Hoa hồng sáp

(cây 1 bông nhỏ)

 

38 ⇒ 607 cái

7.000/cái

608 ⇒ 6079 cái

4.900/cái

6080 ⇒ max cái

3.700/cái

Chi

tiết

Hoa hồng mạ vàng

(24k Golden Rose)

 

⇒ 99 hộp

60.000/hộp

100 ⇒ 999 hộp

42.000/hộp

1000 ⇒ max hộp

31.500/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hoa hồng bất tử

đựng trong hộp gỗ handmade

 

⇒ 99 hộp

80.000/hộp

100 ⇒ 999 hộp

56.000/hộp

1000 ⇒ max hộp

42.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp chữ nhật

(18 hoa hồng sáp nhỏ)

 

⇒ 99 hộp

65.000/hộp

100 ⇒ 999 hộp

45.500/hộp

1000 ⇒ max hộp

34.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp chữ nhật

(12 hoa hồng sáp nhỏ + gấu)

 

⇒ 99 hộp

65.000/hộp

100 ⇒ 999 hộp

45.500/hộp

1000 ⇒ max hộp

34.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp trái tim

(19 hoa hồng sáp nhỏ + gấu)

 

⇒ 99 hộp

80.000/hộp

100 ⇒ 999 hộp

56.000/hộp

1000 ⇒ max hộp

42.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp trái tim

(19 bông sáp nhỏ + vòng tay)

 

⇒ 99 hộp

80.000/hộp

100 ⇒ 999 hộp

56.000/hộp

1000 ⇒ max hộp

42.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp chữ nhật

(3 hoa hồng sáp lớn + gấu)

 

⇒ 99 hộp

90.000/hộp

100 ⇒ 999 hộp

63.000/hộp

1000 ⇒ max hộp

47.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp chữ nhật

(5 hoa hồng sáp lớn)

 

⇒ 99 hộp

90.000/hộp

100 ⇒ 999 hộp

63.000/hộp

1000 ⇒ max hộp

47.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set túi quà tặng

(7 hoa hồng sáp lớn + gấu)

 

⇒ 99 hộp

80.000/hộp

100 ⇒ 999 hộp

56.000/hộp

1000 ⇒ max hộp

42.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp chữ nhật

(9 hoa hồng sáp lớn + 2gấu)

 

⇒ 49 hộp

160.000/hộp

50 ⇒ 499 hộp

112.000/hộp

500 ⇒ max hộp

84.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp chữ nhật

(11 hoa hồng sáp lớn)

 

⇒ 49 hộp

140.000/hộp

50 ⇒ 499 hộp

98.000/hộp

500 ⇒ max hộp

73.500/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp chữ nhật

(18 hoa hồng sáp lớn)

 

⇒ 39 hộp

200.000/hộp

40 ⇒ 399 hộp

140.000/hộp

400 ⇒ max hộp

105.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp quà sang trọng

(16 hoa sáp + dây chuyển đẹp)

 

⇒ 39 hộp

200.000/hộp

40 ⇒ 399 hộp

140.000/hộp

400 ⇒ max hộp

105.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp chữ nhật

(33 hoa hồng sáp lớn + 2gấu)

 

⇒ 23 hộp

350.000/hộp

24 ⇒ 239 hộp

245.000/hộp

240 ⇒ max hộp

184.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp chữ nhật

(51 hoa hồng sáp lớn + 2gấu)

 

⇒ 23 hộp

450.000/hộp

24 ⇒ 239 hộp

315.000/hộp

240 ⇒ max hộp

236.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp chữ nhật

(66 hoa hồng sáp lớn)

 

⇒ 11 hộp

750.000/hộp

12 ⇒ 119 hộp

525.000/hộp

120 ⇒ max hộp

394.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp chữ nhật

(99 hoa hồng sáp nhỏ)

 

⇒ 11 hộp

750.000/hộp

12 ⇒ 119 hộp

525.000/hộp

120 ⇒ max hộp

394.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp trái tim

(99 hoa hồng sáp nhỏ)

 

⇒ 23 hộp

300.000/hộp

24 ⇒ 239 hộp

210.000/hộp

240 ⇒ max hộp

158.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp trái tim

(99 hoa hồng sáp nhỏ + 2gau)

 

⇒ 23 hộp

320.000/hộp

24 ⇒ 239 hộp

224.000/hộp

240 ⇒ max hộp

168.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp trái tim

(99 hoa hồng sáp nhỏ + led)

 

⇒ 23 hộp

320.000/hộp

24 ⇒ 239 hộp

224.000/hộp

240 ⇒ max hộp

168.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp trái tim

(99 hoa hồng sáp nhỏ + dây)

 

⇒ 23 hộp

320.000/hộp

24 ⇒ 239 hộp

224.000/hộp

240 ⇒ max hộp

168.000/hộp

Chi 

tiết

Gifl set hộp trái tim

(99 hoa hồng sáp nhỏ + love)

 

⇒ 23 hộp

320.000/hộp

24 ⇒ 239 hộp

224.000/hộp

240 ⇒ max hộp

168.000/hộp

Chi 

tiết

 

       

 

 

Bong bóng bay -

Bong bóng led

Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Bong bóng Led trơn

(14inch-3,2gr/5cái)

⇒ 99 túi

25.000 vnđ/túi

100 ⇒ 999 túi

17.500 vnđ/túi

1000 ⇒ max túi

13.000 vnđ/túi

Chi 

tiết

Bong bóng Led in hình

(14inch-3,2gr/5cái)

⇒ 99 túi

30.000 vnđ/túi

100 ⇒ 999 túi

21.000 vnđ/túi

1000 ⇒ max túi

16.000 vnđ/túi

Chi 

tiết

Nhận in logo, thương hiệu

quảng cáo lên bong bóng

1000 ⇒ 4999 cái

1.300 vnđ/cái

5000 ⇒ 49999 cái

1.000 vnđ/cái

50000 ⇒ max cái

800 vnđ/cái

Chi 

tiết

Bơm bong bóng tay

⇒ 99 cái

15.000 vnđ/cái

100 ⇒ 999 cái

10.500 vnđ/cái

1000 ⇒ max cái

8.000 vnđ/cái

Chi 

tiết

Bơm bong bóng con cóc

⇒ 99 cái

20.000 vnđ/cái

100 ⇒ 999 cái

14.000 vnđ/cái

1000 ⇒ max cái

10.500 vnđ/cái

Chi 

tiết

Máy bơm bong bóng

⇒ 11 cái

350.000 vnđ/cái

12 ⇒ 119 cái

245.000 vnđ/cái

120 ⇒ max cái

185.000 vnđ/cái

Chi 

tiết

Bộ sản phẩm

"khung cổng bong bóng"

⇒ 9 bộ

450.000 vnđ/bộ

10 ⇒ 99 bộ

315.000 vnđ/bộ

100 ⇒ max bộ

235.000 vnđ/bộ

Chi 

tiết

Chân đế

"khung cổng bong bóng"

⇒ 19 cái

150.000 vnđ/cái

20 ⇒ 199 cái

105.000 vnđ/cái

200 ⇒ max cái

80.000 vnđ/cái

Chi 

tiết

Bộ 12 cây nối

"khung cổng bong bóng"

⇒ 19 bộ

250.000 vnđ/bộ

20 ⇒ 199 bộ

175.000 vnđ/bộ

200 ⇒ max bộ

130.000 vnđ/bộ

Chi 

tiết

Bộ sản phẩm 

"khung cột dẫn đường"

⇒ 119 bộ

45.000 vnđ/bộ

120 ⇒ 1199 bộ

31.500 vnđ/bộ

1200 ⇒ max bộ

24.000 vnđ/bộ

Chi 

tiết

Chân đế 

"khung cột dẫn đường"

⇒ 119 cái

25.000 vnđ/cái

120 ⇒ 1199 cái

17.500 vnđ/cái

1200 ⇒ max cái

13.000 vnđ/cái

Chi 

tiết

Cây nối 60cm

"khung cột dẫn đường"

⇒ 199 cái

10.000 vnđ/cái

200 ⇒ 1999 cái

7.000 vnđ/cái

2000 ⇒ max cái

5.500 vnđ/cái

Chi 

tiết

Khoen khóa bong bóng

túi / 50 cái

⇒ 99 túi

30.000 vnđ/túi

100 ⇒ 999 túi

21.000 vnđ/túi

1000 ⇒ max túi

16.000 vnđ/túi

Chi 

tiết

Khoen khóa bong bóng

bông hoa túi / 20 cái

⇒ 99 túi

30.000 vnđ/túi

100 ⇒ 999 túi

21.000 vnđ/túi

1000 ⇒ max túi

16.000 vnđ/túi

Chi 

tiết

Khung ghép làm tường 

bong bóng trang trí

20 ⇒ 199 cái

15.000 vnđ/cái

200 ⇒ 1999 cái

10.500 vnđ/cái

2000 ⇒ max cái

8.000 vnđ/cái

Chi 

tiết

Trụ cắm bong bóng

giả bóng bay để bàn

⇒ 99 bộ

40.000 vnđ/bộ

100 ⇒ 999 bộ

28.000 vnđ/bộ

1000 ⇒ max bộ

21.000 vnđ/bộ

Chi 

tiết

Cây que cắm đỡ

bong bóng túi / 100 cái

⇒ 99 túi

40.000 vnđ/túi

100 ⇒ 999 túi

28.000 vnđ/túi

1000 ⇒ max túi

21.000 vnđ/túi

Chi 

tiết

Băng keo dính (dán)

"bong bóng / 100 cái"

50 ⇒ 499 cuộn

7.000 vnđ/cuộn

500 ⇒ 999 cuộn

4.900 vnđ/cuộn

5000 ⇒ max cuộn

3.700 vnđ/cuộn

Chi 

tiết

Dây nhựa cài khóa nối

bong bóng trang trí 5m

⇒ 99 cái

25.000 vnđ/cái

100 ⇒ 999 cái

17.500 vnđ/cái

1000 ⇒ max cái

13.000 vnđ/cái

Chi 

tiết

Phụ kiện trang trí

"ruy băng bản to 15m"

⇒ 199 cái

15.000 vnđ/cái

200 ⇒ 1999 cái

10.500 vnđ/cái

2000 ⇒ max cái

8.000 vnđ/cái

Chi 

tiết

Phụ kiện trang trí

"ruy băng bản nhỏ 500m"

⇒ 99 cái

45.000 vnđ/cái

100 ⇒ 999 cái

31.500 vnđ/cái

1000 ⇒ max cái

24.000 vnđ/cái

Chi 

tiết

Khung nhựa định hình

"trái tim"

⇒ 99 cái

20.000 vnđ/cái

100 ⇒ 999 cái

14.000 vnđ/cái

1000 ⇒ max cái

10.500 vnđ/cái

Chi 

tiết

Khung nhựa định hình

"ngôi sao"

⇒ 99 cái

20.000 vnđ/cái

100 ⇒ 999 cái

14.000 vnđ/cái

1000 ⇒ max cái

10.500 vnđ/cái

Chi 

tiết

Khung nhựa định hình

"chữ LOVE"

⇒ 99 bộ

45.000 vnđ/bộ

100 ⇒ 999 bộ

31.500 vnđ/bộ

1000 ⇒ max bộ

24.000 vnđ/bộ

Chi 

tiết

Bong bóng tròn trơn

(6inch-1,2gr/200cái)

⇒ 49 túi

110.000 vnđ/túi

50 ⇒ 499 túi

77.000 vnđ/túi

500 ⇒ max túi

58.000 vnđ/túi

Chi 

tiết

Bong bóng trái tim

(6inch-1,2gr/100cái)

⇒ 49 túi

65.000 vnđ/túi

50 ⇒ 499 túi

45.500 vnđ/túi

500 ⇒ max túi

34.000 vnđ/túi

Chi 

tiết

Bong bóng tròn trơn

(12inch-2,2gr/100cái)

⇒ 49 túi

80.000 vnđ/túi

50 ⇒ 499 túi

56.000 vnđ/túi

500 ⇒ max túi

42.000 vnđ/túi

Chi 

tiết

Bong bóng trái tim

(12inch-2,2gr/100cái)

⇒ 49 túi

100.000 vnđ/túi

50 ⇒ 499 túi

70.000 vnđ/túi

500 ⇒ max túi

52.500 vnđ/túi

Chi 

tiết

Trái tim in "i love you"

(12inch-2,2gr/100cái)

⇒ 49 túi

120.000 vnđ/túi

50 ⇒ 499 túi

84.000 vnđ/túi

500 ⇒ max túi

63.000 vnđ/túi

Chi 

tiết

Bong bóng tròn in hình

(14inch-2,8gr/100cái)

⇒ 49 túi

120.000 vnđ/túi

50 ⇒ 499 túi

84.000 vnđ/túi

500 ⇒ max túi

63.000 vnđ/túi

Chi 

tiết

Tròn in "happy birthday"

(14inch-2,8gr/100cái)

⇒ 49 túi

130.000 vnđ/túi

50 ⇒ 499 túi

91.000 vnđ/túi

500 ⇒ max túi

68.000 vnđ/túi

Chi 

tiết

Tròn in "cảm xúc vui nhộn"

(14inch-2,8gr/100cái)

⇒ 49 túi

130.000 vnđ/túi

50 ⇒ 499 túi

91.000 vnđ/túi

500 ⇒ max túi

68.000 vnđ/túi

Chi 

tiết

Bong bóng tròn trong suốt

(14inch-2,8gr/100cái)

⇒ 49 túi

130.000 vnđ/túi

50 ⇒ 499 túi

91.000 vnđ/túi

500 ⇒ max túi

68.000 vnđ/túi

Chi 

tiết

Tròn trong suốt in hình

(14inch-2,8gr/100cái)

⇒ 49 túi

160.000 vnđ/túi

50 ⇒ 499 túi

112.000 vnđ/túi

500 ⇒ max túi

84.000 vnđ/túi

Chi 

tiết

Bong bóng dài tạo hình

(50inch-1,8gr/100cái)

⇒ 49 túi

80.000 vnđ/túi

50 ⇒ 499 túi

56.000 vnđ/túi

500 ⇒ max túi

42.000 vnđ/túi

Chi 

tiết

Bong bóng nước

(3 chùm / 111 cái)

⇒ 49 túi

40.000 vnđ/túi

50 ⇒ 499 túi

28.000 vnđ/túi

500 ⇒ max túi

21.000 vnđ/túi

Chi 

tiết

Bong bóng bi(nhỏ)

(4inch-0,3gr/500cái)

⇒ 49 túi

60.000 vnđ/túi

50 ⇒ 499 túi

42.000 vnđ/túi

500 ⇒ max túi

31.500 vnđ/túi

Chi 

tiết

Bong bóng trái tim đại

(36inch-25gr/1cái)

⇒ 199 cái

20.000 vnđ/cái

200 ⇒ 1999 cái

14.000 vnđ/cái

2000 ⇒ max cái

10.500 vnđ/cá

Chi 

tiết

Bong bóng đại trơn 

(36inch-25gr/1cái)

⇒ 199 cái

15.000 vnđ/cái

200 ⇒ 1999 cái

10.500 vnđ/cái

2000 ⇒ max cái

8.000 vnđ/cái

Chi 

tiết

Bong bóng nhôm (bạc)

(trái tim làm khung cổng)

50 ⇒ 499 cái

5.000 vnđ/cái

500 ⇒ 4999 cái

3.500 vnđ/cái

5000 ⇒ max cái

2.600 vnđ/cái

Chi 

tiết

Bong bóng nhôm (bạc)

(bộ chữ happy birthday)

⇒ 49 bộ

60.000 vnđ/bộ

50 ⇒ 499 bộ

42.000 vnđ/bộ

500 ⇒ max bộ

31.500 vnđ/bộ

Chi 

tiết

Bong bóng nhôm (bạc)

(bộ chữ cái & số trang trí)

50 ⇒ 499 cái

5.000 vnđ/cái

500 ⇒ 4999 cái

3.500 vnđ/cái

5000 ⇒ max cái

2.600 vnđ/cái

Chi 

tiết

Bong bóng nhôm (bạc)

(trái tim dùng trang trí..)

50 ⇒ 499 cái

2.500 vnđ/cái

500 ⇒ 4999 cái

1.750 vnđ/cái

5000 ⇒ max cái

1.300 vnđ/cái

Chi 

tiết