Sản Phẩm Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Nến 3D phát nhạc

xoay nở hoa 1 tầng

⇒ 39 cái

35.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

24.500 vnđ

200 ⇒ max cái

17.000 vnđ

Chi

tiết

Nến 3D phát nhạc

nở hoa 2 tầng (ko xoay)

⇒ 39 cái

35.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

24.500 vnđ

200 ⇒ max cái

17.000 vnđ

Chi

tiết

Nến 3D (ko phát nhac)

xoay nở hoa 2 tầng

⇒ 39 cái

35.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

24.500 vnđ

200 ⇒ max cái

17.000 vnđ

Chi

tiết

Nến 3D phát nhạc

xoay nở hoa có tuổi

⇒ 39 cái

40.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

28.000 vnđ

200 ⇒ max cái

19.500 vnđ

Chi

tiết

Nến 3D phát nhạc

xoay nở hoa 2 tầng

⇒ 39 cái

55.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

38.500 vnđ

200 ⇒ max cái

27.000 vnđ

Chi

tiết

Nến 3D phát nhạc

xoay nở hoa gấu xinh

⇒ 39 cái

55.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

38.500 vnđ

200 ⇒ max cái

27.000 vnđ

Chi

tiết

Pháo bông que 7 inch

(30s) / 24 que

⇒ 47 hộp

10.000 vnđ

48 ⇒ 287 hộp

7.000 vnđ

288 ⇒ max hộp

5.000 vnđ

Chi

tiết

Pháo bông que 12 inch

(50s) / 24 que

⇒ 47 hộp

20.000 vnđ

48 ⇒  287 hộp

14.000 vnđ

288 ⇒ max hộp

10.000 vnđ

Chi

tiết

Pháo bông que 18 inch

(90s) / 10 que

⇒ 39 hộp

40.000 vnđ

40 ⇒ 199 hộp

28.000 vnđ

200 ⇒ max hộp

19.500 vnđ

Chi

tiết

Bộ dây "happy birthday"

dùng trang trí sinh nhật

⇒ 47 bộ

30.000 vnđ

48 ⇒ 239 bộ

21.000 vnđ

240 ⇒ max bộ

14.000 vnđ

Chi

tiết

Bình xịt tuyết trang trí

sinh nhật

⇒ 47 cái

20.000 vnđ

48 ⇒ 239 cái

14.000 vnđ

240 ⇒ max cái

10.000 vnđ

Chi

tiết

Nến que 17cm

vỉ nhựa / 24 que

⇒ 47 vỉ

15.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

10.500 vnđ

240 ⇒ max vỉ

7.500 vnđ

Chi

tiết

Nến que 17cm 

vỉ giấy / 24 que

⇒ 47 vỉ

15.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

10.500 vnđ

240 ⇒ max vỉ

7.500 vnđ

Chi

tiết

Nến thổi không tắt

nến magic / 10 cái

⇒ 47 vỉ

8.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

5.500 vnđ

240 ⇒ max vỉ

4.000 vnđ

Chi

tiết

Nến ngọn lửa màu / 5 cái

⇒ 47 vỉ

25.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

17.500 vnđ

240 ⇒ max vỉ

12.000 vnđ

Chi

tiết

Nến sinh nhật chữ

"happy birthday"

⇒ 47 vỉ

20.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

14.000 vnđ

240 ⇒ max vỉ

10.000 vnđ

Chi

tiết

Nến sinh nhật chữ

cái "happy birthday"

⇒ 47 vỉ

20.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

14.000 vnđ

240 ⇒ max vỉ

10.000 vnđ

Chi

tiết

Nến sinh nhật số

"từ 0 ⇒ 9" / 10 số

⇒ 47 vỉ

20.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

14.000 vnđ

240 ⇒ max vỉ

10.000 vnđ

Chi

tiết

Nến sinh nhật số

"vỉ 1 số lớn"

⇒ 99 vỉ

5.000 vnđ

100 ⇒ 999 vỉ

3.500 vnđ

1000 ⇒ max vỉ

2.700 vnđ

Chi

tiết

Mũ nón điện tử (led)

trang trí sinh nhật

⇒ 39 cái

30.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

21.000 vnđ

200 ⇒ max cái

14.000 vnđ

Chi

tiết

Kẹp tóc sừng trâu

phụ kiện trang trí

⇒ 39 cái

20.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

14.000 vnđ

200 ⇒ max cái

9.000 vnđ

Chi

tiết

Kèn (còi) lưỡi dùng

trong sinh nhật

⇒ 99 cái

5.000 vnđ

100 ⇒ 999 cái

3.000 vnđ

1000 ⇒ max cái

1.000 vnđ

Chi

tiết

Mũ (nón) giấy dùng

trong sinh nhật

 1 ⇒ 39 bộ

35.000 vnđ

 40 ⇒ 199 bộ

24.500 vnđ

 200 ⇒ max bộ

17.000 vnđ

Chi

tiết

Nến sinh nhật

nến trang trí

P/N

0.000 vnđ

P/N

0.000 vnđ

P/N

0.000 vnđ

Chi

tiết

 

 

Nến cây - Nến trụ   Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Nến cây xoắn thường

15cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

20.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

14.000 vnđ

240 ⇒ max vỉ

10.500 vnđ

Chi

tiết

Nến cây xoắn thường

20cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

25.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

17.500 vnđ

240 ⇒ max vỉ

13.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây xoắn thường

25cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

30.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

21.000 vnđ

240 ⇒ max vỉ

16.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây xoắn mạ

15cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

25.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

17.500 vnđ

240 ⇒ max vỉ

13.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây xoắn mạ

20cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

30.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

21.000 vnđ

240 ⇒ max vỉ

16.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây xoắn mạ

25cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

35.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

24.500 vnđ

240 ⇒ max vỉ

18.500 vnđ

Chi

tiết

Nến cây trơn thường

15cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

20.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

14.000 vnđ

240 ⇒ max vỉ

10.500 vnđ

Chi

tiết

Nến cây trơn thường

20cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

25.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

17.500 vnđ

240 ⇒ max vỉ

13.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây trơn thường

25cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

30.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

21.000 vnđ

240 ⇒ max vỉ

16.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây trơn mạ

15cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

25.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

17.500 vnđ

240 ⇒ max vỉ

13.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây trơn mạ 

20cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

30.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

21.000 vnđ

240 ⇒ max vỉ

16.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây trơn mạ 

25cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

35.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

24.500 vnđ

240 ⇒ max vỉ

18.500 vnđ

Chi

tiết

Trơn thường (xuất châu âu)

25cm / 4 cây

 

⇒ 47 hộp

55.000 vnđ

48 ⇒ 239 hộp

38.500 vnđ

240 ⇒ max hộp

29.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây trơn ánh kim

25cm / 12 cây(giảm giá)

 

⇒ max hộp

60.000 vnđ

⇒ max hộp

60.000 vnđ

⇒ max hộp

60.000 vnđ

Chi

tiết

Xoắn mạ (xuất châu âu)

25cm / 12 cây 

 

⇒ 23 hộp

260.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

185.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

135.000 vnđ

Chi

tiết

Trơn mạ (xuất châu âu)

25cm / 12 cây

 

⇒ 23 hộp

260.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

185.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

135.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ sáp cọ

Ø5,6 x H5 (việt nam)

 

⇒ 47 cây

20.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

14.000 vnđ

240 ⇒ max cây

10.500 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ sáp cọ

Ø5,6 x H10 (việt nam)

 

⇒ 47 cây

35.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

24.500 vnđ

240 ⇒ max cây

18.500 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ sáp cọ

Ø5,6 x H15 (việt nam)

 

⇒ 47 cây

50.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

35.000 vnđ

240 ⇒ max cây

26.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ sáp cọ

Ø7 x H5 (việt nam)

 

⇒ 47 cây

30.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

21.000 vnđ

240 ⇒ max cây

16.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ sáp cọ

Ø7 x H10 (việt nam)

 

⇒ 47 cây

50.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

35.000 vnđ

240 ⇒ max cây

26.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ sáp cọ

Ø7 x H15 (việt nam)

 

⇒ 47 cây

70.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

49.000 vnđ

240 ⇒ max cây

37.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø5 x H5 (nhập khẩu)

 

⇒ 47 cây

30.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

23.000 vnđ

240 ⇒ max cây

17.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø5 x H7,5 (nhập khẩu)

 

⇒ 47 cây

40.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

30.000 vnđ

240 ⇒ max cây

23.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø5 x H10 (nhập khẩu)

 

⇒ 47 cây

50.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

38.000 vnđ

240 ⇒ max cây

28.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø5 x H15 (nhập khẩu)

 

⇒ 47 cây

70.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

53.000 vnđ

240 ⇒ max cây

39.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø5 x H20 (nhập khẩu)

 

⇒ 47 cây

90.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

68.000 vnđ

240 ⇒ max cây

51.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø7,5 x H7,5 (nhập khẩu)

 

⇒ 47 cây

70.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

53.000 vnđ

240 ⇒ max cây

39.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø7,5 x H10 (nhập khẩu)

 

⇒ 47 cây

90.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

68.000 vnđ

240 ⇒ max cây

51.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø7,5 x H15 (nhập khẩu)

 

⇒ 23 cây

130.000 vnđ

24 ⇒ 119 cây

98.000 vnđ

120 ⇒ max cây

73.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø7,5 x H20 (nhập khẩu)

 

⇒ 23 cây

170.000 vnđ

24 ⇒ 119 cây

128.000 vnđ

120 ⇒ max cây

96.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø7,5 x H25 (nhập khẩu)

 

⇒ 23 cây

210.000 vnđ

24 ⇒ 119 cây

158.000 vnđ

120 ⇒ max cây

118.000 vnđ

Chi

tiết

Chân nến trụ thủy tinh 

Ø7,5 (nhập khẩu)

 

⇒ 59 cái

25.000 vnđ

60 ⇒ 299 cái

18.000 vnđ

300 ⇒ max cái

11.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø10 x H10 (nhập khẩu)

 

⇒ 23 cây

160.000 vnđ

24 ⇒ 119 cây

120.000 vnđ

120 ⇒ max cây

90.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø10 x H15 (nhập khẩu)

 

⇒ 23 cây

230.000 vnđ

24 ⇒ 119 cây

175.000 vnđ

120 ⇒ max cây

130.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø10 x H20 (nhập khẩu)

 

⇒ 23 cây

300.000 vnđ

24 ⇒ 119 cây

225.000 vnđ

120 ⇒ max cây

170.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø10 x H30 (nhập khẩu)

 

⇒ 23 cây

440.000 vnđ

24 ⇒ 119 cây

330.000 vnđ

120 ⇒ max cây

250.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø10 x H40 (nhập khẩu)

 

⇒ 23 cây

580.000 vnđ

24 ⇒ 119 cây

435.000 vnđ

120 ⇒ max cây

325.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø15 x H15 (nhập khẩu)

 

⇒ 15 cây

540.000 vnđ

16 ⇒ 79 cây

405.000 vnđ

80 ⇒ max cây

305.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø15 x H20 (nhập khẩu)

 

⇒ 15 cây

660.000 vnđ

16 ⇒ 79 cây

495.000 vnđ

80 ⇒ max cây

370.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø15 x H25 (nhập khẩu)

 

⇒ 15 cây

780.000 vnđ

16 ⇒ 79 cây

585.000 vnđ

80 ⇒ max cây

440.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø15 x H30 (nhập khẩu)

 

⇒ 15 cây

900.000 vnđ

16 ⇒ 79 cây

675.000 vnđ

80 ⇒ max cây

505.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ votives cổ điển

(Ø4,5 x H3,8)cm / 10cái

 

⇒ 23 vỉ

90.000vnđ

24 ⇒ 119 vỉ

63.000vnđ

120 ⇒ max vỉ

47.000vnđ

Chi

tiết

Nến cây trơn thường

Lớn 25cm / 6 cây

 

⇒ 39 hộp

55.000 vnđ

40 ⇒ 199 hộp

38.500 vnđ

200 ⇒ max hộp

29.000 vnđ

Chi

tiết

 

 

 

Nến tealight   Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

sáp bơ tim 7gram / 50 viên 

(nắp nhôm - cháy 2h ÷ 0,5)

 

⇒ 39 hộp

70.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

49.000vnđ

200 ⇒ max hộp

37.000vnđ

Chi

tiết

sáp bơ tim 13gram / 20 viên 

(nắp nhựa - cháy 4,5h ÷ 0,5)

 

⇒ 47 hộp

55.000vnđ

48 ⇒ 239 hộp

38.500vnđ

240 ⇒ max hộp

29.000vnđ

Chi

tiết

sáp bơ tim 13gram / 25 viên 

(nắp nhựa - cháy 4,5h ÷ 0,5)

 

⇒ 47 hộp

70.000vnđ

48 ⇒ 239 hộp

49.000vnđ

240 ⇒ max hộp

37.000vnđ

Chi

tiết

sáp bơ tròn 7gram / 50 viên 

(nắp nhôm - cháy 2h ÷ 0,5)

 

⇒ 39 hộp

55.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

38.500vnđ

200 ⇒ max hộp

29.000vnđ

Chi

tiết

sáp bơ tròn 13gram / 50 viên 

(nắp nhôm - cháy 4,5h ÷ 0,5)

 

 47 hộp

90.000vnđ

48 ⇒ 239 hộp

63.000vnđ

240 ⇒ max hộp

47.500vnđ

Chi

tiết

sáp bơ tròn 13gram / 28 viên 

(nắp nhựa - cháy 4,5h ÷ 0,5)

 

⇒ 35 hộp

75.000vnđ

36 ⇒ 179 hộp

52.500vnđ

180 ⇒ max hộp

39.500vnđ

Chi

tiết

sáp cọ tròn 9gram / 100 viên 

(nắp nhôm - cháy 2,5h ÷ 0,5)

 

⇒ 39 hộp

100.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

75.000vnđ

200 ⇒ max hộp

60.000vnđ

Chi

tiết

sáp cọ tròn 11gram / 100 viên 

(nắp nhôm - cháy 3,5h ÷ 0,5)

 

⇒ 39 hộp

120.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

90.000vnđ

200 ⇒ max hộp

72.000vnđ

Chi

tiết

sáp cọ tròn 13gram / 100 viên 

(nắp nhôm - cháy 4,5h ÷ 0,5)

 

⇒ 39 hộp

140.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

105.000vnđ

200 ⇒ max hộp

84.000vnđ

Chi

tiết

sáp cọ tròn 9gram / 10 viên 

(nắp nhôm - cháy 2,5h ÷ 0,5)

 

⇒ 99 túi

12.000vnđ

100 ⇒ 999 túi

9.000vnđ

1000 ⇒ max túi

7.200vnđ

Chi

tiết

sáp bơ thơm 11gram / 10 viên 

(nắp nhôm - cháy 3,5h ÷ 0,5)

 

⇒ 59 hộp

25.000vnđ

60 ⇒ 359 hộp

17.500vnđ

360 ⇒ max hộp

13.500vnđ

Chi

tiết

sáp bơ tròn 6gram / 10 viên 

(nắp nhôm - cháy 1,5h ÷ 0,5)

 

⇒ 59 hộp

12.000vnđ

60 ⇒ 359 hộp

8.500vnđ

360 ⇒ max hộp

6.500vnđ

Chi

tiết

Nến tealight hoa hồng mạ

làm quà tặng / 12 viên

 

⇒ 47 hộp

55.000vnđ

48 ⇒ 239 hộp

38.500vnđ

240 ⇒ max hộp

29.000vnđ

Chi

tiết

Ly nhựa đựng nến

windproof / 50 cái

 

⇒ 39 túi

20.000vnđ

40 ⇒ 199 túi

14.000vnđ

200 ⇒ max túi

10.500vnđ

Chi

tiết

Hoa hồng vải / 50 cái  

⇒ 39 túi

40.000vnđ

40 ⇒ 199 túi

28.000vnđ

200 ⇒ max túi

21.000vnđ

Chi

tiết

Cách hoa hồng vải / 100 cái  

⇒ 39 túi

15.000vnđ

40 ⇒ 199 túi

10.500vnđ

200 ⇒ max túi

8.000vnđ

Chi

tiết

Bật lửa tealight  

⇒ 39 cái

20.000vnđ

40 ⇒ 199 cái

14.000vnđ

200 ⇒ max cái

10.500vnđ

Chi

tiết

Vải che mặt tạo bất ngờ  

⇒ 39 cái

10.000vnđ

40 ⇒ 199 cái

7.000vnđ

200 ⇒ max cái

5.500vnđ

Chi

tiết

Mô hình xếp nến

tỏ tình lãng mạn

 

⇒ 39 bộ

100%vnđ

40 ⇒ 199 bộ

70%vnđ

200 ⇒ max bộ

50%vnđ

Chi

tiết

Nến tealight điện tử (led)

tròn T1 / 24 cái

 

⇒ 39 hộp

130.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

90.000vnđ

200 ⇒ max hộp

70.000vnđ

Chi

tiết

Nến tealight điện tử (led)

tròn T2 / 24 cái

 

⇒ 39 hộp

150.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

105.000vnđ

200 ⇒ max hộp

80.000vnđ

Chi

tiết

Nến tealight điện tử (led)

tròn T3 / 12 cái

 

⇒ 39 hộp

110.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

70.000vnđ

200 ⇒ max hộp

55.000vnđ

Chi

tiết

Nến tealight điện tử (led)

trái tim / 24 cái

 

⇒ 39 hộp

150.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

105.000vnđ

200 ⇒ max hộp

80.000vnđ

Chi

tiết

Chân nến nhựa nghệ

thuật "26 chữ cái"

 

⇒ 39 cái

70.000vnđ

40 ⇒ 199 cái

49.000vnđ

200 ⇒ max cái

37.000vnđ

Chi

tiết

 

 

Nến nổi - nến thả nước

  Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Nến nổi thả nước

"bông hoa sứ" / 4 cái

 

⇒ 39 hộp

30.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

21.000vnđ

200 ⇒ max hộp

16.000vnđ

Chi

tiết

Nến nổi thả nước

"bông hoa mai" / 4 cái

 

⇒ 39 hộp

30.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

21.000vnđ

200 ⇒ max hộp

16.000vnđ

Chi 

tiết

Nến nổi thả nước

"bông hoa sen" / 4 cái

 

⇒ 39 hộp

35.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

24.500vnđ

200 ⇒ max hộp

18.500vnđ

Chi 

tiết

Nến nổi thả nước

"bông hoa ly" / 4 cái

 

⇒ 39 hộp

35.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

24.500vnđ

200 ⇒ max hộp

18.500vnđ

Chi 

tiết

Nến nổi thả nước

"hình tròn nhỏ" / 10 cái

 

⇒ 39 túi

30.000vnđ

40 ⇒ 199 túi

21.000vnđ

200 ⇒ max túi

16.000vnđ

Chi 

tiết

Nến nổi thả nước

"hình tròn lớn" / 10 cái

 

⇒ 39 túi

50.000vnđ

40 ⇒ 199 túi

35.000vnđ

200 ⇒ max túi

26.000vnđ

Chi 

tiết

Nến nổi thả nước

"hình trụ" / 8 cái

 

⇒ 39 túi

45.000vnđ

40 ⇒ 199 túi

31.500vnđ

200 ⇒ max túi

23.500vnđ

Chi 

tiết

Nến nổi thả nước

"hình bông cúc" / 8 cái

 

⇒ 39 túi

65.000vnđ

40 ⇒ 199 túi

45.500vnđ

200 ⇒ max túi

34.000vnđ

Chi 

tiết

Nến nổi thả nước

điện tử (led) / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

180.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

125.000vnđ

120 ⇒ max hộp

95.000vnđ

Chi

tiết

 

 

Nến ly - Nến cốc   Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Nến ly - nến cốc

thơm số 1

 

⇒ 23 cái

50.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

37.500 vnđ

144 ⇒ max cái

30.000 vnđ

Chi

tiết

Nến ly - nến cốc

thơm số 2

 

⇒ 23 cái

60.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

45.000 vnđ

144 ⇒ max cái

36.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc

thơm số 3

 

⇒ 23 cái

55.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

41.000 vnđ

144 ⇒ max cái

33.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc

thơm số 4

 

⇒ 23 cái

55.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

41.000 vnđ

144 ⇒ max cái

33.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc

thơm số 5

 

⇒ 23 cái

80.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

60.000 vnđ

144 ⇒ max cái

48.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc

thơm số 6

 

⇒ 23 cái

50.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

37.500 vnđ

144 ⇒ max cái

30.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc

thơm số 7

 

⇒ 23 cái

60.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

45.000 vnđ

144 ⇒ max cái

36.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc

số 8

 

⇒ 23 cái

80.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

60.000 vnđ

144 ⇒ max cái

48.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc

giáo hội

 

⇒ 23 cái

70.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

52.500 vnđ

144 ⇒ max cái

42.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến thơm hộp thiếc

(xuất khẩu)

 

⇒ 23 cái

100.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

75.000 vnđ

144 ⇒ max cái

56.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc  

>00 cái

0.000 vnđ

>00 cái

0.000 vnđ

>000 cái

0.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng 

Vovites / 6 cái

 

⇒ 19 hộp

50.000 vnđ

20 ⇒ 99 hộp

37.500 vnđ

100 ⇒ max hộp

30.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

mắt tre / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

40.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

30.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

24.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (B15) 

rượu bầu / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

50.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

37.500 vnđ

120 ⇒ max hộp

30.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

6 mũi / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

65.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

49.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

39.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

lá / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

65.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

49.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

39.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

sen in / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

100.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

75.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

60.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

bình hoa / 12 cái

 

>00 hộp

0.000 vnđ

>00 hộp

0.000 vnđ

>000 hộp

0.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (043) 

hoa chân cao / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

140.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

105.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

84.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (62)

ly cafe / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

110.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

82.500 vnđ

60 ⇒ max hộp

66.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (023) 

ovan / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

80.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

60.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

48.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

rồng / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

160.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

120.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

96.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

nơ đại / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

215.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

160.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

128.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

nơ lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

155.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

115.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

92.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

nơ trung / 6 cái

 

>00 hộp

0.000 vnđ

>00 hộp

0.000 vnđ

>000 hộp

0.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

nơ nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

155.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

115.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

92.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

sen lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

125.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

95.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

76.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

sen nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

100.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

80.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

64.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

sen lùn / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

105.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

80.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

64.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

thơm lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

180.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

135.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

108.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

thơm nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

145.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

110.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

88.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

mãng cầu lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

140.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

105.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

84.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

mãng cầu nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

125.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

95.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

76.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (036) 

tuplip lớn / 6 cái

 

>00 hộp

0.000 vnđ

>00 hộp

0.000 vnđ

>000 hộp

0.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

tulip nhỏ / 6 cái

 

>00 hộp

0.000 vnđ

>00 hộp

0.000 vnđ

>000 hộp

0.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

hồ cá lớn / 2 cái

 

⇒ 11 hộp

160.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

120.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

96.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

hồ cá nhỏ / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

170.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

130.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

104.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

búp sen lớn / 2 cái

 

⇒ 23 hộp

100.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

75.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

60.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

búp sen nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

140.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

105.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

84.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

bình bông lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

115.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

85.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

68.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

bình bông nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

105.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

80.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

64.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

Chuông lớn / 12 cái

 

>00 hộp

0.000 vnđ

>00 hộp

0.000 vnđ

>000 hộp

0.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

Chuông nhỏ / 12 cái

 

>00 hộp

0.000 vnđ

>00 hộp

0.000 vnđ

>000 hộp

0.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

A9 lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

155.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

115.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

92.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (013)

A9 nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

155.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

115.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

92.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (Q04)

A10 lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

130.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

100.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

80.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (138)

A10 nhỏ / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

100.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

75.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

60.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc  

>00 cái

0.000 vnđ

>00 cái

0.000 vnđ

>000 cái

0.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc  

>00 cái

0.000 vnđ

>00 cái

0.000 vnđ

>000 cái

0.000 vnđ

Chi

tiết

 

 

Nến nghệ thuật -

Nến handmade

  Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Nến nghệ thuật - nến handmade

"thập giá kitô"

 

⇒ 39 hộp

30.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

22.500vnđ

200 ⇒ max hộp

18.000vnđ

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"đức chúa nguyện cầu"

 

⇒ 39 hộp

35.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

24.500vnđ

200 ⇒ max hộp

19.500vnđ

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"trái tim hoa hồng" / 2 cái

 

⇒ 39 hộp

30.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

22.500vnđ

200 ⇒ max hộp

18.000vnđ

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"cầu hoa hồng" 

 

⇒ 39 hộp

40.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

30.000vnđ

200 ⇒ max hộp

24.000vnđ

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"trụ hoa hồng" 

 

⇒ 39 hộp

55.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

41.000vnđ

200 ⇒ max hộp

33.000vnđ

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"phúc - lộc - thọ" / 2 cái

 

⇒ 39 hộp

80.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

60.000vnđ

200 ⇒ max hộp

48.000vnđ

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"i love you" / 3 cái

 

⇒ 39 bộ

45.000vnđ

40 ⇒ 199 bộ

34.000vnđ

200 ⇒ max bộ

27.000vnđ

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"Nến cafe" / 2 cái

 

⇒ 39 hộp

45.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

34.000vnđ

200 ⇒ max hộp

27.000vnđ

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"Ly hương trầm" / 2 cái

 

⇒ 39 hộp

50.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

37.500vnđ

200 ⇒ max hộp

30.000vnđ

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"Ly thư giãn" / 2 cái

 

⇒ 39 hộp

50.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

37.500vnđ

200 ⇒ max hộp

30.000vnđ

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"Ly vườn hồng"

 

⇒ 39 hộp

55.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

41.000vnđ

200 ⇒ max hộp

33.000vnđ

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

bouguets "nến & hoa"

 

⇒ 39 hộp

55.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

41.000vnđ

200 ⇒ max hộp

33.000vnđ

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"Ly nến trái tim"

 

⇒ 39 hộp

65.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

48.000vnđ

200 ⇒ max hộp

39.000vnđ

Chi 

tiết

Nến nghệ thuật - nến handmade

"Ly nến khúc cây"

 

⇒ 39 hộp

65.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

48.000vnđ

200 ⇒ max hộp

39.000vnđ

Chi 

tiết

Nến đám cưới (hỏi) khắc

rồng phượng C2 / 2 cây

 

⇒ 23 hộp

125.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

95.000vnđ

120 ⇒ max hộp

75.000vnđ

Chi 

tiết

Nến đám cưới (hỏi) khắc

rồng phượng C3 / 2 cây

 

⇒ 23 hộp

185.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

140.000vnđ

120 ⇒ max hộp

110.000vnđ

Chi 

tiết

Nến đám cưới (hỏi) khắc

rồng phượng C4 / 2 cây

 

⇒ 23 hộp

265.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

200.000vnđ

120 ⇒ max hộp

160.000vnđ

Chi 

tiết

Nến đám cưới (hỏi)

chữ hỷ nhỏ / 2 cái

 

⇒ 39 hộp

40.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

30.000vnđ

200 ⇒ max hộp

24.000vnđ

Chi 

tiết

Nến đám cưới (hỏi)

chữ hỷ lớn / 2 cái

 

⇒ 39 hộp

100.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

75.000vnđ

200 ⇒ max hộp

60.000vnđ

Chi

tiết

 

 

Nến led - Nến điện tử Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 2 Link

Nhận in logo, thương hiệu cty,

ca sỹ... lên lightstick 

100 ⇒ 999 cái

70.000vnđ

1000 ⇒ 4999 cái

55.000vnđ

5000 ⇒ max cái

40.000vnđ

Chi

tiết

Tealight Led tròn T1 / 24 cái

⇒ 39 hộp

130.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

90.000vnđ

200 ⇒ max hộp

70.000vnđ

Chi

tiết

Tealight Led tròn T2 / 24 cái

⇒ 39 hộp

150.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

105.000vnđ

200 ⇒ max hộp

80.000vnđ

Chi

tiết

Tealight Led tròn T3 / 12 cái

(mô phỏng chảy sáp)

⇒ 39 hộp

100.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

70.000vnđ

200 ⇒ max hộp

55.000vnđ

Chi

tiết

Tealight Led tròn T4 / 12 cái 

(tim mảnh đong đưa) 

⇒ 29 hộp

450.000vnđ

30 ⇒ 149 hộp

315.000vnđ

150 ⇒ max hộp

235.000vnđ

Chi

tiết

Tealight Led tròn T5 / 24 cái 

(mô phỏng chảy sáp)

⇒ 39 hộp

180.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

125.000vnđ

200 ⇒ max hộp

95.000vnđ

Chi

tiết

Tealight Led sạc B4 / 4 cái 

(4 nến + 4 ly + bàn sạc)

⇒ 23 bộ

400.000vnđ

24 ⇒ 119 bộ

280.000vnđ

120 ⇒ max bộ

210.000vnđ

Chi

tiết

Tealight Led sạc B6 / 6 cái 

(6 nến + 6 ly + bàn sạc)

⇒ 23 bộ

500.000vnđ

24 ⇒ 119 bộ

350.000vnđ

120 ⇒ max bộ

265.000vnđ

Chi

tiết

Tealight Led sạc B8 / 8 cái 

(8 nến + 8 ly + bàn sạc)

⇒ 23 bộ

600.000vnđ

24 ⇒ 119 bộ

420.000vnđ

120 ⇒ max bộ

315.000vnđ

Chi

tiết

Tealight Led sạc B12 / 12 cái 

(12 nến + 12 ly + bàn sạc)

⇒ 23 bộ

750.000vnđ

24 ⇒ 119 bộ

525.000vnđ

120 ⇒ max bộ

395.000vnđ

Chi

tiết

Tealight Led trái tim / 24 cái

⇒ 39 hộp

150.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

105.000vnđ

200 ⇒ max hộp

80.000vnđ

Chi

tiết

Nến thả nước Led / 12 cái

⇒ 23 hộp

180.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

125.000vnđ

120 ⇒ max hộp

95.000vnđ

Chi

tiết

Nến chìm (lặn) Led / 12 cái

⇒ 23 vỉ

180.000vnđ

24 ⇒ 119 vỉ

125.000vnđ

120 ⇒ max vỉ

95.000vnđ

Chi

tiết

Nến cây Led / 2 cái 

(tim ko đong đưa)

⇒ 47 vỉ

60.000vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

42.000vnđ

240 ⇒ max vỉ

32.000vnđ

Chi

tiết

Nến cây Led / 2 cái 

(tim mảnh đong đưa)

⇒ 23 vỉ

130.000vnđ

24 ⇒ 119 vỉ

90.000vnđ

120 ⇒ max vỉ

70.000vnđ

Chi

tiết

Bộ bàn thờ ông bà 

tồ tiên điện tử(Led)

⇒ 23 bộ

270.000vnđ

24 ⇒ 119 bộ

190.000vnđ

120 ⇒ max bộ

140.000vnđ

Chi

tiết

Bộ 3 trụ tim âm + điều khiển 

(Ø75 x H100÷125÷150) vỏ nhựa

⇒ 23 bộ

200.000vnđ

24 ⇒  119 bộ

140.000vnđ

120 ⇒ max bộ

105.000vnđ

Chi

tiết

Bộ 3 trụ tim mảnh đong đưa 

(Ø75xH100÷125÷150) vỏ nhựa

⇒ 23 bộ

250.000vnđ

24 ⇒ 119 bộ

175.000vnđ

120 ⇒ max bộ

130.000vnđ

Chi

tiết

Nến trụ trơn 

tim đong đưa Ø 75mm vỏ sáp

⇒ 23 cái

95.000vnđ

24 ⇒ 119 cái

70.000vnđ

120 ⇒ max cái

50.000vnđ

Chi

tiết

Nến trụ mô phỏng chảy sáp 

tim đong đưa Ø 75mm vỏ sáp

⇒ 23 cái

110.000vnđ

24 ⇒ 119 cái

75.000vnđ

120 ⇒ max cái

60.000vnđ

Chi

tiết

Bộ sản phẩm

"sạc 6 đầu + remote điều khiển"

⇒ 23 bộ

120.000vnđ

24 ⇒ 119 bộ

84.000vnđ

120 ⇒ max bộ

63.000vnđ

Chi

tiết

Nến trụ sạc tim đong đưa

Ø75 mm vỏ sáp

⇒ 23 cái

180.000vnđ

24 ⇒ 119 cái

125.000vnđ

120 ⇒ max cái

95.000vnđ

Chi

tiết

Nến trụ sạc tim đong đưa

Ø80 mm vỏ sáp

⇒ 23 cái

220.000vnđ

24 ⇒ 119 cái

155.000vnđ

120 ⇒ max cái

115.000vnđ

Chi

tiết

Nến trụ sạc tim đong đưa

Ø100 mm vỏ sáp

⇒ 23 cái

380.000vnđ

24 ⇒ 119 cái

270.000vnđ

120 ⇒ max cái

200.000vnđ

Chi

tiết

Nến trụ sạc tim đong đưa

Ø120 mm vỏ sáp

⇒ 23 cái

500.000vnđ

24 ⇒ 119 cái

350.000vnđ

120 ⇒ max cái

260.000vnđ

Chi

tiết

Nến trụ 1 tim đong đưa

Ø150 mm vỏ sáp

⇒ 23 cái

500.000vnđ

24 ⇒ 119 cái

350.000vnđ

120 ⇒ max cái

265.000vnđ

Chi

tiết

Nến trụ 3 tim đong đưa

Ø150 mm vỏ sáp

⇒ 23 cái

800.000vnđ

24 ⇒ 119 cái

560.000vnđ

120 ⇒ max cái

420.000vnđ

Chi

tiết

Mũ nón điện tử(Led) 

(dùng trong sinh nhật)

⇒ 39 cái

30.000vnđ

40 ⇒ 199 cái

21.000vnđ

200 ⇒ max cái

16.000vnđ

Chi

tiết

Kẹp tóc sừng trâu 

(dùng trong trang trí)

⇒ 39 cái

20.000vnđ

40 ⇒ 199 cái

14.000vnđ

200 ⇒ max cái

10.500vnđ

Chi

tiết

Bong bóng điện từ(led) 

trơn 3,2gram / 5 cái

⇒ 99 túi

30.000vnđ

100 ⇒ 999 túi

21.000vnđ

1000 ⇒ max túi

16.000vnđ

Chi

tiết

Bong bóng điện tử(led) 

in hình 3,2gram / 5 cái

⇒ 99 túi

35.000vnđ

100 ⇒ 999 túi

24.500vnđ

1000 ⇒ max túi

18.500vnđ

Chi

tiết

Hoa hồng Led - 

hoa hồng điện tử

⇒ 99 cái

20.000vnđ

100 ⇒ 999 cái

14.000vnđ

1000 ⇒ max cái

10.500vnđ

Chi

tiết

Pin LR1130, AG10 / 50 cái

49 vỉ

35.000vnđ

50 ⇒ 299 vỉ

25.000vnđ

300 ⇒ max vỉ

18.000vnđ

Chi

tiết

Pin LR1130, AG10 / 10 cái

⇒ 99 vỉ

11.000vnđ

100 ⇒ 999 vỉ

8.000vnđ

1000 ⇒ max vỉ

6.000vnđ

Chi

tiết

Pin LR44, AG13 / 50 cái

⇒ 49 vỉ

50.000vnđ

50 ⇒ 299 vỉ

35.000vnđ

300 ⇒ max vỉ

26.000vnđ

Chi

tiết

Pin LR44, AG13 / 10 cái

⇒ 99 vỉ

14.000vnđ

100 ⇒ 199 vỉ

10.000vnđ

1000 ⇒ max vỉ

7.500vnđ

Chi

tiết

Pin CR2032 / 5 cái

⇒ 39 vỉ

16.000vnđ

40 ⇒ 199 vỉ

11.000vnđ

200 ⇒ max vỉ

8.500vnđ

Chi

tiết

Pin số 5 AA / 60 cái

⇒ 39 hộp

85.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

60.000vnđ

200 ⇒ max hộp

45.000vnđ

Chi

tiết

Pin số 7 AAA / 60 cái

⇒ 35 hộp

65.000vnđ

36 ⇒ 179 hộp

45.000vnđ

180 ⇒ max hộp

34.000vnđ

Chi

tiết

Nến led - nến điện tử

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

Chi

tiết

Nến led - nến điện tử

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

Chi

tiết

Nến led - nến điện tử

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

Chi

tiết

Nến led - nến điện tử

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

Chi

tiết

 

Nến led - nến điện tử

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

Chi

tiết

 

Nến led - nến điện tử

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

Chi

tiết

 

Nến led - nến điện tử

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

Chi

tiết

 

Nến led - nến điện tử

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

Chi

tiết

 

Nến led - nến điện tử

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

Chi

tiết

 

Nến led - nến điện tử

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

Chi

tiết

 

Nến led - nến điện tử

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

Chi

tiết

Nến led - nến điện tử

 

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

P/N

Chi

tiết

 

 

 

Chân nến - đế nến Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Chân nến cổ điển 

châu âu 3 giá trơn

⇒ 23 cái

350.000 vnđ

24 ⇒ 119 cái

245.000 vnđ

120 ⇒ max cái

185.000 vnđ

Chi

tiết

Chân nến cổ điển 

châu âu 5 giá trơn

⇒ 23 cái

500.000 vnđ

24 ⇒ 119 cái

350.000 vnđ

120 ⇒ max cái

260.000 vnđ

Chi

tiết

Chân nến cổ điển 

châu âu 3 giá hoa văn

⇒ 23 cái

600.000 vnđ

24 ⇒ 119 cái

420.000 vnđ

120 ⇒ max cái

315.000 vnđ

Chi

tiết

Chân nến cổ điển 

châu âu 5 giá hoa văn

⇒ 23 cái

800.000 vnđ

24 ⇒ 119 cái

560.000 vnđ

120 ⇒ max cái

420.000 vnđ

Chi

tiết

Bình trụ thủy tinh 

(Ø100÷120÷150)mm Mạ

⇒ 23 cái

350.000 vnđ

24 ⇒ 119 cái

260.000 vnđ

120 ⇒ max cái

195.000 vnđ

Chi

tiết

Bình trụ thủy tinh 

(Ø100÷120÷150)mm màu

⇒ 23 cái

300.000 vnđ

24 ⇒ 119 cái

225.000 vnđ

120 ⇒ max cái

170.000 vnđ

Chi

tiết

Bình trụ thủy tinh 

Ø100 mm trong suốt

⇒ 23 cái

100.000 vnđ

24 ⇒ 119 cái

70.000 vnđ

120 ⇒ max cái

55.000 vnđ

Chi

tiết

Bình trụ thủy tinh 

Ø120 mm trong suốt

⇒ 23 cái

120.000 vnđ

24 ⇒ 119 cái

85.000 vnđ

120 ⇒ max cái

62.000 vnđ

Chi

tiết

Bình trụ thủy tinh 

Ø150 mm trong suốt

⇒ 23 cái

200.000 vnđ

24 ⇒ 119 cái

140.000 vnđ

120 ⇒ max cái

105.000 vnđ

Chi

tiết

Bình trụ thủy tinh 

Ø200 mm trong suốt

⇒ 15 cái

260.000 vnđ

16 ⇒ 79 cái

180.000 vnđ

80 ⇒ max cái

135.000 vnđ

Chi

tiết

Chân nến thủy tinh 

"hình tròn Ø7,5 cm"

⇒ 39 cái

25.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

17.500 vnđ

200 ⇒ max cái

13.000 vnđ

Chi

tiết

Chân nến sứ 

"con công "

⇒ 23 cái

110.000 vnđ

24 ⇒ 119 cái

77.000 vnđ

120 ⇒ max cái

58.000 vnđ

Chi

tiết

Chân nến nhựa 

"26 chữ cái"

⇒ 39 cái

70.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

49.000 vnđ

200 ⇒ max cái

37.000 vnđ

Chi

tiết

Chân nến sắt 

"giá đỡ cao"

⇒ 23 cái

120.000 vnđ

24 ⇒ 119 cái

84.000 vnđ

120 ⇒ max cái

63.000 vnđ

Chi

tiết

Chân nến sắt 

mạ đồng "giá đỡ"

⇒ 23 cái

120.000 vnđ

24 ⇒ 119 cái

84.000 vnđ

120 ⇒ max cái

63.000 vnđ

Chi

tiết

Chân nến sắt 

mạ đồng "giá đỡ nhỏ"

⇒ 39 cái

90.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

63.000 vnđ

200 ⇒ max cái

47.000 vnđ

Chi

tiết

Chân nến sắt 

"vịt 2 giá đỡ"

⇒ 39 cái

65.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

45.500 vnđ

200 ⇒ max cái

34.000 vnđ

Chi

tiết

Chân nến sắt 

"bộ đàn dân tộc" / 3 cái

⇒ 23 cái

180.000 vnđ

24 ⇒ 119 cái

126.000 vnđ

120 ⇒ max cái

94.500 vnđ

Chi

tiết

Chân nến sắt 

"khiêu vũ đôi"

⇒ 23 cái

120.000 vnđ

24 ⇒ 119 cái

84.000 vnđ

120 ⇒ max cái

63.000 vnđ

Chi

tiết

 

 

 

Hoa lụa

Xuất nhập khẩu

Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Mô phỏng hoa hồng lụa

(1 hoa)

 47 cây

35.000vnđ

48 ⇒ 239 cây

23.000vnđ

240 ⇒ max cây

16.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng hoa hồng lụa

(1 hoa + 1 nụ)

 47 cây

55.000vnđ

48 ⇒ 239 cây

36.000vnđ

240 ⇒ max cây

25.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng hoa hồng lụa

(2 hoa + 1 nụ)

 47 cây

95.000vnđ

48 ⇒ 239 cây

62.000vnđ

240 ⇒ max cây

43.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng hoa lily lụa

(1 hoa + 2 nụ)

 47 cây

50.000vnđ

48 ⇒ 239 cây

32.500vnđ

240 ⇒ max cây

23.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng hoa lily lụa

(2 hoa + 1 nụ)

 47 cây

75.000vnđ

48 ⇒ 239 cây

49.000vnđ

240 ⇒ max cây

34.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng hoa lily lụa

(4 hoa + 2 nụ)

 47 cây

90.000vnđ

48 ⇒ 239 cây

58.500vnđ

240 ⇒ max cây

40.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng cây berry

(việt quất)

 47 cây

40.000vnđ

48 ⇒ 239 cây

26.000vnđ

240 ⇒ max cây

18.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng hoa mẫu đơn

lụa (1hoa + 1 nụ)

 47 cây

100.000vnđ

48 ⇒ 239 cây

65.000vnđ

240 ⇒ max cây

45.500vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng chùm hoa mẫu

đơn lụa (6 hoa + 2 nụ)

 23 bó

200.000vnđ

24 ⇒ 119 bó

130.000vnđ

120 ⇒ max bó

91.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng hoa hồng lụa

cầm tay (bó 6 hoa)

 23 bó

150.000vnđ

24 ⇒ 119 bó

100.000vnđ

120 ⇒ max bó

70.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng hoa hồng lụa

cầm tay (bó 10 hoa)

 23 bó

150.000vnđ

24 ⇒ 119 bó

100.000vnđ

120 ⇒ max bó

70.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng hoa hồng lụa

cầm tay (bó 12 hoa)

 23 bó

150.000vnđ

24 ⇒ 119 bó

100.000vnđ

120 ⇒ max bó

70.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng bó hoa lụa

cầm tay (nhiều loại hoa)

 23 bó

200.000vnđ

24 ⇒ 119 bó

130.000vnđ

120 ⇒ max bó

91.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng cẩm tú cầu lụa

(1 chùm nhỏ)

 23 bó

110.000vnđ

24 ⇒ 119 bó

71.500vnđ

120 ⇒ max bó

50.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng cẩm tú cầu lụa

(1 chùm lớn)

 23 bó

135.000vnđ

24 ⇒ 119 bó

88.000vnđ

120 ⇒ max bó

62.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng cẩm tú cầu lụa

(5 chùm nhỏ)

 23 bó

170.000vnđ

24 ⇒ 239 bó

110.000vnđ

120 ⇒ max bó

78.000vnđ

Chi

tiết

Hoa lụa

 0 cây

0.000vnđ

 0 cây

0.000vnđ

 0 cây

0.000vnđ

Chi

tiết

Hoa lụa

 0 cây

0.000vnđ

 0 cây

0.000vnđ

 0 cây

0.000vnđ

Chi

tiết

Hoa lụa

 0 cây

0.000vnđ

 0 cây

0.000vnđ

 0 cây

0.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng chậu cỏ

cắm hoa

 47 cây

50.000vnđ

48 ⇒ 239 cây

32.500vnđ

240 ⇒ max cây

23.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng bonsai cây

hương thảo (rose marry)

 11 cây

500.000vnđ

12 ⇒ 59 cây

350.000vnđ

60 ⇒ max cây

265.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng bonsai cây

milan (xoắn ốc)

 11 cây

1.000.000vnđ

12 ⇒ 59 cây

700.000vnđ

60 ⇒ max cây

525.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng bonsai cây

milan (tròn 3 bóng rời)

 11 cây

1.100.000vnđ

12 ⇒ 59 cây

770.000vnđ

60 ⇒ max cây

580.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng bonsai cây

milan (tròn 3 bóng)

 11 cây

550.000vnđ

12 ⇒ 59 cây

385.000vnđ

60 ⇒ max cây

290.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng bonsai cây

milan (tròn 2 bóng)

 11 cây

990.000vnđ

12 ⇒ 59 cây

700.000vnđ

60 ⇒ max cây

525.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng bonsai cây

milan (tròn 1 bóng)

 23 cây

150.000vnđ

24 ⇒ 119 cây

105.000vnđ

120 ⇒ max cây

80.000vnđ

Chi

tiết

Mô phỏng cây tre

(trúc)

 23 cây

300.000vnđ

24 ⇒ 119 cây

210.000vnđ

120 ⇒ max cây

155.000vnđ

Chi

tiết

Hoa lụa

 0 cây

0.000vnđ

 0 cây

0.000vnđ

 0 cây

0.000vnđ

Chi

tiết

Hoa lụa

 0 cây

0.000vnđ

 0 cây

0.000vnđ

 0 cây

0.000vnđ

Chi

tiết

 

 

Hoa hồng sáp -

Hoa hồng bất tử

  Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link
Cây 1 bông nhỏ  

⇒ 95 cái

8.000 vnđ

96 ⇒ 959 cái

5.600 vnđ

960 ⇒ max cái

4.500 vnđ

Chi

tiết

Hộp chữ nhật

(18 bông nhỏ)

 

⇒ 39 hộp

80.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

56.000vnđ

200 ⇒ max hộp

42.000vnđ

Chi 

tiết

Hộp chữ nhật

(12 bông nhỏ + gấu)

 

⇒ 39 hộp

90.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

63.000vnđ

200 ⇒ max hộp

47.000vnđ

Chi 

tiết

Hộp trái tim

(24 bông nhỏ)

 

⇒ 39 hộp

80.000vnđ

40 ⇒ 199 hộp

56.000vnđ

200 ⇒ max hộp

42.000vnđ

Chi 

tiết

Hộp trái tim

(19 bông nhỏ + gấu)

 

⇒ 23 hộp

100.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

70.000vnđ

120 ⇒ max hộp

53.000vnđ

Chi 

tiết

Hộp trái tim

(19 bông nhỏ + vòng tay)

 

⇒ 23 hộp

100.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

70.000vnđ

120 ⇒ max hộp

53.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set chữ nhật

(5 bông lớn)

 

⇒ 23 hộp

120.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

85.000vnđ

120 ⇒ max hộp

65.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set chữ nhật

(3 bông lớn + gấu)

 

⇒ 23 hộp

120.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

85.000vnđ

120 ⇒ max hộp

65.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set chữ nhật

(9 bông lớn + 2 gấu)

 

⇒ 23 hộp

200.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

140.000vnđ

120 ⇒ max hộp

105.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set chữ nhật

(19 bông lớn + 2 gấu)

 

⇒ 23 hộp

450.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

315.000vnđ

120 ⇒ max hộp

235.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set chữ nhật

(19 bông lớn ánh kim + 2 gấu)

 

⇒ 23 hộp

500.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

350.000vnđ

120 ⇒ max hộp

260.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set chữ nhật

(33 bông nhỏ)

 

⇒ 23 hộp

400.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

280.000vnđ

120 ⇒ max hộp

210.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set chữ nhật

(51 bông nhỏ)

 

⇒ 23 hộp

500.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

350.000vnđ

120 ⇒ max hộp

260.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set chữ nhật

(33 bông lớn)

 

⇒ 23 hộp

450.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

315.000vnđ

120 ⇒ max hộp

235.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set chữ nhật

(33 bông lớn ánh kim)

 

⇒ 23 hộp

500.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

350.000vnđ

120 ⇒ max hộp

260.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set trái tim

(100 bông nhỏ)

 

⇒ 23 hộp

350.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

245.000vnđ

120 ⇒ max hộp

185.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set trái tim

(100 bông nhỏ + dây nhựa)

 

⇒ 23 hộp

400.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

280.000vnđ

120 ⇒ max hộp

210.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set trái tim

(95 bông nhỏ + LED)

 

⇒ 23 hộp

400.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

280.000vnđ

120 ⇒ max hộp

210.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set trái tim

(90 bông nhỏ + gấu)

 

⇒ 23 hộp

400.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

280.000vnđ

120 ⇒ max hộp

210.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set trái tim

(80 bông nhỏ + 2 gấu)

 

⇒ 23 hộp

400.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

280.000vnđ

120 ⇒ max hộp

210.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set trái tim LOVE 

(95 bông nhỏ + LED)

 

⇒ 23 hộp

400.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

280.000vnđ

120 ⇒ max hộp

210.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set trái tim LOVE 

(90 bông nhỏ + gấu)

 

⇒ 23 hộp

400.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

280.000vnđ

120 ⇒ max hộp

210.000vnđ

Chi 

tiết

Gifl set trái tim LOVE 

(80 bông nhỏ + 2 gấu)

 

⇒ 23 hộp

400.000vnđ

24 ⇒ 119 hộp

280.000vnđ

120 ⇒ max hộp

210.000vnđ

Chi 

tiết

Bông lẻ nhỏ  

⇒ 99 cái

4.000vnđ

100 ⇒ 999 cái

2.800vnđ

1000 ⇒ max cái

2.100vnđ

Chi 

tiết

Bông lẻ lớn  

⇒ 99 cái

6.000vnđ

100 ⇒ 999 cái

4.200vnđ

1000 ⇒ max cái

3.200vnđ

Chi 

tiết

Hoa hồng mạ vàng

(24k Golden Rose)

 

⇒ 47 hộp

60.000vnđ

48 ⇒ 239 hộp

42.000vnđ

240 ⇒ max hộp

31.500vnđ

Chi 

tiết

 

 

 

Bong bóng bay -

Bong bóng Led

Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Bong bóng Led trơn

(14inch-3,2gr/5cái)

⇒ 99 túi

30.000 vnđ

100 ⇒ 999 túi

21.000 vnđ

1000 ⇒ max túi

16.000 vnđ

Chi 

tiết

Bong bóng Led in hình

(14inch-3,2gr/5cái)

⇒ 99 túi

35.000 vnđ

100 ⇒ 999 túi

24.500 vnđ

1000 ⇒ max túi

18.500 vnđ

Chi 

tiết

Nhận in logo, thương hiệu

quảng cáo lên bong bóng

1000 ⇒ 2999 cái

1.500 vnđ

3000 ⇒ 9999 cái

1.200 vnđ

10000 ⇒ max cái

900 vnđ

Chi 

tiết

Bong bóng tròn trơn

(6inch-1,2gr/50cái)

⇒ 39 túi

30.000 vnđ

40 ⇒ 199 túi

21.000 vnđ

200 ⇒ max túi

16.000 vnđ

Chi 

tiết

Bong bóng trái tim

(6inch-1,2gr/50cái)

⇒ 39 túi

40.000 vnđ

40 ⇒ 199 túi

28.000 vnđ

200 ⇒ max túi

21.000 vnđ

Chi 

tiết

Bong bóng tròn trơn

(12inch-2,2gr/50cái)

⇒ 39 túi

45.000 vnđ

40 ⇒ 199 túi

31.500 vnđ

200 ⇒ max túi

24.000 vnđ

Chi 

tiết

Bong bóng trái tim

(12inch-2,2gr/50cái)

⇒ 39 túi

55.000 vnđ

40 ⇒ 199 túi

38.500 vnđ

200 ⇒ max túi

29.000 vnđ

Chi 

tiết

Trái tim in "i love you"

(12inch-2,2gr/50cái)

⇒ 39 túi

65.000 vnđ

40 ⇒ 199 túi

45.500 vnđ

200 ⇒ max túi

34.000 vnđ

Chi 

tiết

Bong bóng tròn in hình

(14inch-2,8gr/50cái)

⇒ 39 túi

65.000 vnđ

40 ⇒ 199 túi

45.500 vnđ

200 ⇒ max túi

34.000 vnđ

Chi 

tiết

Tròn in "happy birthday"

(14inch-2,8gr/50cái)

⇒ 39 túi

70.000 vnđ

40 ⇒ 199 túi

49.000 vnđ

200 ⇒ max túi

37.000 vnđ

Chi 

tiết

Tròn in "cảm xúc vui nhộn"

(14inch-2,8gr/50cái)

⇒ 39 túi

70.000 vnđ

40 ⇒ 199 túi

49.000 vnđ

200 ⇒ max túi

37.000 vnđ

Chi 

tiết

Bong bóng tròn trong suốt

(14inch-2,8gr/50cái)

⇒ 39 túi

70.000 vnđ

40 ⇒ 199 túi

49.000 vnđ

200 ⇒ max túi

37.000 vnđ

Chi 

tiết

Tròn trong suốt in hình

(14inch-2,8gr/50cái)

⇒ 39 túi

90.000 vnđ

40 ⇒ 199 túi

63.000 vnđ

200 ⇒ max túi

47.000 vnđ

Chi 

tiết

Bong bóng dài tạo hình

(50inch-1,8gr/100cái)

⇒ 39 túi

80.000 vnđ

40 ⇒ 199 túi

56.000 vnđ

200 ⇒ max túi

42.000 vnđ

Chi 

tiết

Bong bóng nhôm (bạc)

(trái tim làm khung cổng)

50 ⇒ 499 cái

5.000 vnđ

500 ⇒ 2999 cái

3.500 vnđ

3000 ⇒ max cái

2.600 vnđ

Chi 

tiết

Bong bóng nhôm (bạc)

(bộ chữ cái & số trang trí)

10 ⇒ 99 cái

5.000 vnđ

100 ⇒ 999 cái

3.500 vnđ

1000 ⇒ max cái

2.600 vnđ

Chi 

tiết

Bong bóng nước

(3 chùm / 111 cái)

⇒ 39 túi

40.000 vnđ

40 ⇒ 199 túi

28.000 vnđ

200 ⇒ max túi

21.000 vnđ

Chi 

tiết

Bong bóng bi(nhỏ)

(4inch-0,3gr/100cái)

⇒ 39 túi

20.000 vnđ

40 ⇒ 199 túi

14.000 vnđ

200 ⇒ max túi

10.500 vnđ

Chi 

tiết

Bong bóng trái tim đại

(36inch-25gr/1cái)

⇒ 39 cái

25.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

17.500 vnđ

200 ⇒ max cái

13.000 vnđ

Chi 

tiết

Bong bóng đại trơn 

(36inch-25gr/1cái)

⇒ 39 cái

20.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

14.000 vnđ

200 ⇒ max cái

10.500 vnđ

Chi 

tiết

Bong bóng trong suốt

"bóng jumbo 24 inch"

⇒ 49 cái

30.000 vnđ

50 ⇒ 299 cái

21.000 vnđ

300 ⇒ max cái

16.000 vnđ

Chi 

tiết

Phụ kiện trang trí

"giấy dán bong bóng"

⇒ 39 cái

20.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

14.000 vnđ

200 ⇒ max cái

10.500 vnđ

Chi 

tiết

Phụ kiện trang trí

"bơm bong bóng tay"

⇒ 39 cái

20.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

14.000 vnđ

200 ⇒ max cái

10.500 vnđ

Chi 

tiết

Phụ kiện trang trí

"bơm bong bóng con cóc"

⇒ 39 cái

20.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

14.000 vnđ

200 ⇒ max cái

10.500 vnđ

Chi 

tiết

Phụ kiện trang trí

"bơm bong bóng máy"

⇒ 11 cái

350.000 vnđ

12 ⇒ 59 cái

245.000 vnđ

60 ⇒ max cái

184.000 vnđ

Chi 

tiết

Phụ kiện trang trí

"ruy băng bản to 15m"

⇒ 39 cái

15.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

10.500 vnđ

200 ⇒ max cái

8.000 vnđ

Chi 

tiết

Phụ kiện trang trí

"ruy băng bản nhỏ 500m"

⇒ 39 cái

45.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

31.500 vnđ

200 ⇒ max cái

23.500 vnđ

Chi 

tiết

Phụ kiện trang trí

"băng keo 2 mặt"

⇒ 39 cái

10.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

7.000 vnđ

200 ⇒ max cái

5.500 vnđ

Chi 

tiết

Băng keo dính (dán)

"bong bóng / 100 cái"

⇒ 49 cái

10.000 vnđ

50 ⇒ 249 cái

7.000 vnđ

250 ⇒ max cái

5.500 vnđ

Chi 

tiết

Bộ sản phẩm

"khung cổng bong bóng"

⇒ 19 bộ

450.000 vnđ

20 ⇒ 99 bộ

315.000 vnđ

100 ⇒ max bộ

235.000 vnđ

Chi 

tiết

Chân đế

"khung cổng bong bóng"

 39 cái

150.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

105.000 vnđ

200 ⇒ max cái

80.000 vnđ

Chi 

tiết

Bộ 12 cây nối

"khung cổng bong bóng"

⇒ 19 bộ

300.000 vnđ

20 ⇒ 99 bộ

210.000 vnđ

100 ⇒ max bộ

155.000 vnđ

Chi 

tiết

Bộ sản phẩm 

"khung cột dẫn đường"

⇒ 39 bộ

45.000 vnđ

40 ⇒ 199 bộ

31.500 vnđ

200 ⇒ max bộ

23.500 vnđ

Chi 

tiết

Chân đế 

"khung cột dẫn đường"

⇒ 39 cái

25.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

17.500 vnđ

200 ⇒ max bộ

13.000 vnđ

Chi 

tiết

Cây nối 60cm

"khung cột dẫn đường"

⇒ 99 cái

10.000 vnđ

100 ⇒ 499 cái

7.000 vnđ

500 ⇒ max cái

5.500 vnđ

Chi 

tiết

Khoen khóa bong bóng

túi / 50 cái

⇒ 39 túi

35.000 vnđ

40 ⇒ 199 túi

24.500 vnđ

200 ⇒ max túi

18.500 vnđ

Chi 

tiết

Kẹp khóa bong bóng

chữ V túi / 100 cái

⇒ 39 túi

25.000 vnđ

40 ⇒ 199 túi

17.500 vnđ

200 ⇒ max túi

13.000 vnđ

Chi 

tiết

Cây que cắm đỡ

bong bóng túi / 100 cái

⇒ 39 túi

40.000 vnđ

40 ⇒ 199 túi

28.000 vnđ

200 ⇒ max túi

21.000 vnđ

Chi 

tiết

Khung ghép làm tường 

bong bóng trang trí

⇒ 99 cái

15.000 vnđ

100 ⇒ 999 cái

10.500 vnđ

1000 ⇒ max cái

8.000 vnđ

Chi 

tiết

Khung nhựa định hình

"trái tim"

⇒ 39 cái

25.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

17.500 vnđ

200 ⇒ max cái

13.000 vnđ

Chi 

tiết

Khung nhựa định hình

"ngôi sao"

⇒ 39 cái

25.000 vnđ

40 ⇒ 199 cái

17.500 vnđ

200 ⇒ max cái

13.000 vnđ

Chi 

tiết

Khung nhựa định hình

"chữ LOVE"

⇒ 39 bộ

45.000 vnđ

40 ⇒ 199 bộ

31.500 vnđ

200 ⇒ max bộ

23.500 vnđ

Chi 

tiết

Bong bóng bay

bong bóng led

P/N

P/N

P/N

Chi 

tiết

Bong bóng bay

bong bóng led

P/N

P/N

P/N

Chi 

tiết