Cộng tác viên giá sỉ là gì?

 

 

 

 

Tỉ lệ % chiết khấu CTV giá sỉ.

Tổng doanh số / tháng Chiết khấu
 Từ 0 vnđ   ⇒   >10.000.000 vnđ 10%
 Từ 10.000.000 vnđ   ⇒   >20.000.000 vnđ 15%
 Từ 20.000.000 vnđ   ⇒   >30.000.000 vnđ 20%
 Từ 30.000.000 vnđ   ⇒   >50.000.000 vnđ 25%
Từ 50.000.000 vnđ   ⇒   Max vnđ 30%
Giá cấp 1: 100% * tổng các đơn hàng giá cấp 1   (a)
Giá cấp 2: 50% * tổng các đơn hàng giá cấp 2    (b)
Giá cấp 3: 20% * tổng các đơn hàng giá cấp 3   (c)
Chiết khấu cuối tháng: (a+b+c)*% doanh số tương ứng trong tháng 
Tham khảo bảng giá số lượng sản phẩm bán sỉ tại đây


Lấy ví dụ của CTV giá sỉ Liều Thị Hay nhé:

Chẳng hạn tổng doanh số các đơn hàng trong 1 tháng của chị bán được là:

Giá cấp 1: 20 triệu; giá cấp 2: 10 triệu; giá cấp 3: 50 triệu

Vậy số % chiết khấu của CTV giá sỉ Liều Thị Hay được nhận thêm...

...từ website chính thức chúng tôi trong tháng đó sẽ là:

(100% x 20 triệu) + (50% x 10 triệu) + (20% x 50 triệu) = 35 triệu.

35 triệu x 25% = 8,75 triệu

Đó là số tiền chiết khấu cuối tháng chị Liều Thị Hay sẽ được nhận thêm.

 

Thế cách để tham gia CTV giá sỉ như thế nào?

Đừng có lo...

... bấm vào cái này nè.

 

Lời cuối cùng.

Có bà mẹ, ông bố nào ham vào cái hố để hợp tác không?

Ha...ha...ha...ha...

Tự mà chủ động comment bên dưới...

...không thì tự mà đi liên hệ nhé.

Ah mà nè...nè...

...mấy mẹ nào đọc được tới đây rùi thì làm ơnnn...

...biết ai đang có nhu cầu tìm kiếm cái này í í...

...chia sẻ cho người ta cái...

...rồi nhận lời cảm ơn của họ giùm chúng tôi nhé.

 

                                                                       P/S: CHÌA KHÓA VÀNG