Bảng giá nến ly - nến cốc

_ "Nến Mộc Hỏa - shop nến giá sỉ" chúng tôi ra đời sẽ là nơi cung cấp tất cả các mặt hàng về nến & nến thơm với kiểu dáng, kích thước, màu sắc, mùi hương phù hợp với sự lựa chọn của tất cả mọi khách hàng & giá cả hợp lý nhất. Đến với "Nến Mộc Hỏa - shop nến giá sỉ" chúng tôi bạn sẽ cảm thấy hài lòng về dịch vụ & sản phẩm. "Nến Mộc Hỏa - shop nến giá sỉ" chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các sản phẩm nến giá sỉ & lẻ như: Nến sinh nhật, nến trang trí, nến cây, nến trụ, nến ly, nến cốc, nến tealight, nến thả nước, nến nghệ thuật, nến handmade, chân nến, đế nến v…v..

Bảng giá nến ly - nến cốc

Nến ly - Nến cốc   Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Nến ly - nến cốc

thơm số 1

 

⇒ 23 cái

50.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

37.500 vnđ

144 ⇒ max cái

30.000 vnđ

Chi

tiết

Nến ly - nến cốc

thơm số 2

 

⇒ 23 cái

60.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

45.000 vnđ

144 ⇒ max cái

36.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc

thơm số 3

 

⇒ 23 cái

55.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

41.000 vnđ

144 ⇒ max cái

33.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc

thơm số 4

 

⇒ 23 cái

55.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

41.000 vnđ

144 ⇒ max cái

33.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc

thơm số 5

 

⇒ 23 cái

80.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

60.000 vnđ

144 ⇒ max cái

48.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc

thơm số 6

 

⇒ 23 cái

50.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

37.500 vnđ

144 ⇒ max cái

30.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc

thơm số 7

 

⇒ 23 cái

60.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

45.000 vnđ

144 ⇒ max cái

36.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc

số 8

 

⇒ 23 cái

80.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

60.000 vnđ

144 ⇒ max cái

48.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc

giáo hội

 

⇒ 23 cái

70.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

52.500 vnđ

144 ⇒ max cái

42.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến thơm hộp thiếc

(xuất khẩu)

 

⇒ 23 cái

100.000 vnđ

24 ⇒ 143 cái

75.000 vnđ

144 ⇒ max cái

56.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc  

>00 cái

0.000 vnđ

>00 cái

0.000 vnđ

>000 cái

0.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng 

Vovites / 6 cái

 

⇒ 19 hộp

50.000 vnđ

20 ⇒ 99 hộp

37.500 vnđ

100 ⇒ max hộp

30.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

mắt tre / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

40.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

30.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

24.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (B15) 

rượu bầu / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

50.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

37.500 vnđ

120 ⇒ max hộp

30.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

6 mũi / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

65.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

49.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

39.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

lá / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

65.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

49.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

39.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

sen in / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

100.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

75.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

60.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

bình hoa / 12 cái

 

>00 hộp

0.000 vnđ

>00 hộp

0.000 vnđ

>000 hộp

0.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (043) 

hoa chân cao / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

140.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

105.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

84.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (62)

ly cafe / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

110.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

82.500 vnđ

60 ⇒ max hộp

66.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (023) 

ovan / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

80.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

60.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

48.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

rồng / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

160.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

120.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

96.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

nơ đại / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

215.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

160.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

128.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

nơ lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

155.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

115.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

92.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

nơ trung / 6 cái

 

>00 hộp

0.000 vnđ

>00 hộp

0.000 vnđ

>000 hộp

0.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

nơ nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

155.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

115.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

92.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

sen lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

125.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

95.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

76.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

sen nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

100.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

80.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

64.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

sen lùn / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

105.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

80.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

64.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

thơm lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

180.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

135.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

108.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

thơm nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

145.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

110.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

88.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

mãng cầu lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

140.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

105.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

84.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

mãng cầu nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

125.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

95.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

76.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (036) 

tuplip lớn / 6 cái

 

>00 hộp

0.000 vnđ

>00 hộp

0.000 vnđ

>000 hộp

0.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

tulip nhỏ / 6 cái

 

>00 hộp

0.000 vnđ

>00 hộp

0.000 vnđ

>000 hộp

0.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

hồ cá lớn / 2 cái

 

⇒ 11 hộp

160.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

120.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

96.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

hồ cá nhỏ / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

170.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

130.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

104.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

búp sen lớn / 2 cái

 

⇒ 23 hộp

100.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

75.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

60.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

búp sen nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

140.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

105.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

84.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

bình bông lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

115.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

85.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

68.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

bình bông nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

105.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

80.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

64.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

Chuông lớn / 12 cái

 

>00 hộp

0.000 vnđ

>00 hộp

0.000 vnđ

>000 hộp

0.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

Chuông nhỏ / 12 cái

 

>00 hộp

0.000 vnđ

>00 hộp

0.000 vnđ

>000 hộp

0.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng

A9 lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

155.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

115.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

92.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (013)

A9 nhỏ / 12 cái

 

⇒ 11 hộp

155.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

115.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

92.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (Q04)

A10 lớn / 6 cái

 

⇒ 11 hộp

130.000 vnđ

12 ⇒ 59 hộp

100.000 vnđ

60 ⇒ max hộp

80.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly thờ cúng (138)

A10 nhỏ / 12 cái

 

⇒ 23 hộp

100.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

75.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

60.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc  

>00 cái

0.000 vnđ

>00 cái

0.000 vnđ

>000 cái

0.000 vnđ

Chi 

tiết

Nến ly - nến cốc  

>00 cái

0.000 vnđ

>00 cái

0.000 vnđ

>000 cái

0.000 vnđ

Chi 

tiết

 

GỌI NGAY - 0919 914 418 - 0904 171 511
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP NẾN CÁC LOẠI GIÁ TỐT NHẤT

 NẾN MỘC HỎA

Địa chỉ173/45/100 Khuông Việt  P.Phú Trung  Q.Tân Phú  Tp. Hồ Chí Minh.

( Cách nhà thờ Tân Phú Hòa 50m )

Email: shopnengiasi@gmail.com

www.shopnengiasi.com

facebook.com/shopnengiasi

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Hỗ trợ trực tuyến