Bảng giá nến cây - nến trụ

_ "Nến Mộc Hỏa - shop nến giá sỉ" chúng tôi ra đời sẽ là nơi cung cấp tất cả các mặt hàng về nến & nến thơm với kiểu dáng, kích thước, màu sắc, mùi hương phù hợp với sự lựa chọn của tất cả mọi khách hàng & giá cả hợp lý nhất. Đến với "Nến Mộc Hỏa - shop nến giá sỉ" chúng tôi bạn sẽ cảm thấy hài lòng về dịch vụ & sản phẩm. "Nến Mộc Hỏa - shop nến giá sỉ" chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các sản phẩm nến giá sỉ & lẻ như: Nến sinh nhật, nến trang trí, nến cây, nến trụ, nến ly, nến cốc, nến tealight, nến thả nước, nến nghệ thuật, nến handmade, chân nến, đế nến v…v..

Bảng giá nến cây - nến trụ

Nến cây - Nến trụ   Giá cấp 1 Giá cấp 2 Giá cấp 3 Link

Nến cây xoắn thường

15cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

20.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

14.000 vnđ

240 ⇒ max vỉ

10.500 vnđ

Chi

tiết

Nến cây xoắn thường

20cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

25.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

17.500 vnđ

240 ⇒ max vỉ

13.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây xoắn thường

25cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

30.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

21.000 vnđ

240 ⇒ max vỉ

16.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây xoắn mạ

15cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

25.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

17.500 vnđ

240 ⇒ max vỉ

13.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây xoắn mạ

20cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

30.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

21.000 vnđ

240 ⇒ max vỉ

16.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây xoắn mạ

25cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

35.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

24.500 vnđ

240 ⇒ max vỉ

18.500 vnđ

Chi

tiết

Nến cây trơn thường

15cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

20.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

14.000 vnđ

240 ⇒ max vỉ

10.500 vnđ

Chi

tiết

Nến cây trơn thường

20cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

25.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

17.500 vnđ

240 ⇒ max vỉ

13.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây trơn thường

25cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

30.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

21.000 vnđ

240 ⇒ max vỉ

16.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây trơn mạ

15cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

25.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

17.500 vnđ

240 ⇒ max vỉ

13.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây trơn mạ 

20cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

30.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

21.000 vnđ

240 ⇒ max vỉ

16.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây trơn mạ 

25cm / 4 cây

 

⇒ 47 vỉ

35.000 vnđ

48 ⇒ 239 vỉ

24.500 vnđ

240 ⇒ max vỉ

18.500 vnđ

Chi

tiết

Trơn thường (xuất châu âu)

25cm / 4 cây

 

⇒ 47 hộp

55.000 vnđ

48 ⇒ 239 hộp

38.500 vnđ

240 ⇒ max hộp

29.000 vnđ

Chi

tiết

Nến cây trơn ánh kim

25cm / 12 cây(giảm giá)

 

⇒ max hộp

60.000 vnđ

⇒ max hộp

60.000 vnđ

⇒ max hộp

60.000 vnđ

Chi

tiết

Xoắn mạ (xuất châu âu)

25cm / 12 cây 

 

⇒ 23 hộp

260.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

185.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

135.000 vnđ

Chi

tiết

Trơn mạ (xuất châu âu)

25cm / 12 cây

 

⇒ 23 hộp

260.000 vnđ

24 ⇒ 119 hộp

185.000 vnđ

120 ⇒ max hộp

135.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ sáp cọ

Ø5,6 x H5 (việt nam)

 

⇒ 47 cây

20.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

14.000 vnđ

240 ⇒ max cây

10.500 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ sáp cọ

Ø5,6 x H10 (việt nam)

 

⇒ 47 cây

35.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

24.500 vnđ

240 ⇒ max cây

18.500 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ sáp cọ

Ø5,6 x H15 (việt nam)

 

⇒ 47 cây

50.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

35.000 vnđ

240 ⇒ max cây

26.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ sáp cọ

Ø7 x H5 (việt nam)

 

⇒ 47 cây

30.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

21.000 vnđ

240 ⇒ max cây

16.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ sáp cọ

Ø7 x H10 (việt nam)

 

⇒ 47 cây

50.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

35.000 vnđ

240 ⇒ max cây

26.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ sáp cọ

Ø7 x H15 (việt nam)

 

⇒ 47 cây

70.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

49.000 vnđ

240 ⇒ max cây

37.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø5 x H5 (nhập khẩu)

 

⇒ 47 cây

30.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

23.000 vnđ

240 ⇒ max cây

17.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø5 x H7,5 (nhập khẩu)

 

⇒ 47 cây

40.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

30.000 vnđ

240 ⇒ max cây

23.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø5 x H10 (nhập khẩu)

 

⇒ 47 cây

50.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

38.000 vnđ

240 ⇒ max cây

28.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø5 x H15 (nhập khẩu)

 

⇒ 47 cây

70.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

53.000 vnđ

240 ⇒ max cây

39.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø5 x H20 (nhập khẩu)

 

⇒ 47 cây

90.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

68.000 vnđ

240 ⇒ max cây

51.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø7,5 x H7,5 (nhập khẩu)

 

⇒ 47 cây

70.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

53.000 vnđ

240 ⇒ max cây

39.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø7,5 x H10 (nhập khẩu)

 

⇒ 47 cây

90.000 vnđ

48 ⇒ 239 cây

68.000 vnđ

240 ⇒ max cây

51.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø7,5 x H15 (nhập khẩu)

 

⇒ 23 cây

130.000 vnđ

24 ⇒ 119 cây

98.000 vnđ

120 ⇒ max cây

73.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø7,5 x H20 (nhập khẩu)

 

⇒ 23 cây

170.000 vnđ

24 ⇒ 119 cây

128.000 vnđ

120 ⇒ max cây

96.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø7,5 x H25 (nhập khẩu)

 

⇒ 23 cây

210.000 vnđ

24 ⇒ 119 cây

158.000 vnđ

120 ⇒ max cây

118.000 vnđ

Chi

tiết

Chân nến trụ thủy tinh 

Ø7,5 (nhập khẩu)

 

⇒ 59 cái

25.000 vnđ

60 ⇒ 299 cái

18.000 vnđ

300 ⇒ max cái

11.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø10 x H10 (nhập khẩu)

 

⇒ 23 cây

160.000 vnđ

24 ⇒ 119 cây

120.000 vnđ

120 ⇒ max cây

90.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø10 x H15 (nhập khẩu)

 

⇒ 23 cây

230.000 vnđ

24 ⇒ 119 cây

175.000 vnđ

120 ⇒ max cây

130.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø10 x H20 (nhập khẩu)

 

⇒ 23 cây

300.000 vnđ

24 ⇒ 119 cây

225.000 vnđ

120 ⇒ max cây

170.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø10 x H30 (nhập khẩu)

 

⇒ 23 cây

440.000 vnđ

24 ⇒ 119 cây

330.000 vnđ

120 ⇒ max cây

250.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø10 x H40 (nhập khẩu)

 

⇒ 23 cây

580.000 vnđ

24 ⇒ 119 cây

435.000 vnđ

120 ⇒ max cây

325.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø15 x H15 (nhập khẩu)

 

⇒ 15 cây

540.000 vnđ

16 ⇒ 79 cây

405.000 vnđ

80 ⇒ max cây

305.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø15 x H20 (nhập khẩu)

 

⇒ 15 cây

660.000 vnđ

16 ⇒ 79 cây

495.000 vnđ

80 ⇒ max cây

370.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø15 x H25 (nhập khẩu)

 

⇒ 15 cây

780.000 vnđ

16 ⇒ 79 cây

585.000 vnđ

80 ⇒ max cây

440.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ pillar cổ điển

Ø15 x H30 (nhập khẩu)

 

⇒ 15 cây

900.000 vnđ

16 ⇒ 79 cây

675.000 vnđ

80 ⇒ max cây

505.000 vnđ

Chi

tiết

Nến trụ votives cổ điển

(Ø4,5 x H3,8)cm / 10cái

 

⇒ 23 vỉ

90.000vnđ

24 ⇒ 119 vỉ

63.000vnđ

120 ⇒ max vỉ

47.000vnđ

Chi

tiết

Nến cây trơn thường

Lớn 25cm / 6 cây

 

⇒ 39 hộp

55.000 vnđ

40 ⇒ 199 hộp

38.500 vnđ

200 ⇒ max hộp

29.000 vnđ

Chi

tiết

 

GỌI NGAY - 0919 914 418 - 0904 171 511
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP NẾN CÁC LOẠI GIÁ TỐT NHẤT

 NẾN MỘC HỎA

Địa chỉ173/45/100 Khuông Việt  P.Phú Trung  Q.Tân Phú  Tp. Hồ Chí Minh.

( Cách nhà thờ Tân Phú Hòa 50m )

Email: shopnengiasi@gmail.com

www.shopnengiasi.com

facebook.com/shopnengiasi

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Hỗ trợ trực tuyến